Како изражајно рецитовати

                          
* Важно је да разумеш текст песме, да сазнаш шта значе непознате речи и како се оне изговарају.
* Потруди се да сваки глас у речи и сваку реч у стиху  изговориш правилно.
* Изговарај их гласно.
* Вежбај да боју гласа ускладиш са осећањима која је песма изазвала у теби. На пример: песму веселе садржине рецитоваћеш радосно.
* Брзину рецитовања усклади са садржајем песме. У томе ће ти помоћи и интерпункцијски знаци (тачка, запета, три запете, упитник , узвичник). Они су паузе код којих ћеш се заустављати.
* Када стигнеш до упитника, глас ће ти  добијати упитни призвук, а узвични када стигнеш до узвичника.
* Нагласи  речи које су посебно важне за разумевање песме.
* Битно је да се у твом рецитовању осети да си  доживео и разумео песму.
Тако ћеш деловати убедљиво.
* Стој право, а руке нека ти буду поред тела. Избегавај гестикулацију.
* Понекад слушај глумце како рецитују песме.
 
Извор: http://radmilazivanovic.blogspot.rs