Kako se piše – gledaoc ili gledalac?

Piše se i jedno i drugo.
Gledalaca ako se radi o genitivu množine a gledaoca ako je u pitanju genitiv i akuzativ jednine. Nekoliko gledalaca je posmatralo usamljenog gledaoca u loži.gledalac
Imenice na lac imaju to l u nominativu jednine i genitivu množine. U svim ostalim padežima l je prešlo u o: jedan (i svi brojevi koji se završavaju sa jedan) gledalac, dva (i svi brojevi koji se završavaju sa dva) gledaoca, tri (i svi brojevi koji se završavaju sa tri) gledaoca, četiri (i svi brojevi koji se završavaju sa četiri) gledaoca a pet (i dalje) gledalaca.