Kоје гласове дете треба правилно да изговара са 3 а које са 4 године?

Развој артикулације (изговора гласова) креће и пре треће године. Дете већ од рођења увежбава своје говорне органе како би их припремило за могућност правилног изговора гласова. На контролама пре треће године, логопеди процењују:

– комуникативне вештине детета
– развој језика ( да ли дете од две године има зачетак реченице)
– игру, пажњу, емоције, моторику…

Foto: Logopraxis

Процена изговора гласова детета од 3 године

Kада се уредно развијају поменуте способности, око треће године логопеди процењују ниво граматичког развоја детета и артикулацију. Што се артикулације тиче, дете од три године треба правилно да изговара већину гласова матерњег језика а дозвољена су одступања у изговору гласова (Ч, Џ, Ш, Ж, Л, Р и Љ). То значи да су поменути гласови још увек у сазревању, и логопеди знају да направе разлику када дете изговара глас неправилно али ће даљим сазревањем постићи правилан изговор.

А када дете изговара глас неправилно али без додатне логопедске интервенције неће постићи правилан изговор.

Тада логопед даје инструкције родитељу и детету које вежбе и на који начин дете треба да изводи како би постигло правилан изговр гласова. Ако са три године добијете савет на који начин да подстичете развој правилне артикулације, ви ћете избећи ситуацију да дете формира погрешан модел и учвршћује лошу говорну навику. Kада се јавите логопеду касније, онда више није задатак само формирати правилан модел, већ и разградити стари, неправилан и превежбати већ укорењену говорну навику.

Шта добијате ако се јавите логопеду са три године?

Kраће време проведено на терапији.

Са мање уложене енергије добијате боље резултате зато што дете за задатак има да увежба правилну форму изговора а нема разграђивање претходно наученог модела.

Избегавате последица до којих је неправилан изговор довео као што су: ниско самопоуздање(због свести да оно не може да постигне оно што други постижу са лакоћом), дете се због задиркивања може осећати тужно, одбачено, постати агресивно или сувише повучено и стидљиво….

Процена изговора гласова детета од 4 године

Логопеди процењују код детета од 4 године ниво развијености говорно-језичког развоја. Што се изговора гласова тиче дете од 4 године треба да правилно изговара све гласове матерњег језика, а одступање се толерише само у одређеној форми изговора глас Р. Логопеди су компетентни да процене стање изговора гласова и да уоче форме које захтевају третман.

Изговор гласова детета од 5 година

Развој артикулације се са 5 година завршава. Дете од 5 година треба правилно да изговара све гласове матерњег језика.
Шта се постиже ако се јавите логопеду до пете године детета?
Лакше се разрешава проблем јер још увек лоша говорна навика није предуго трајала
Добићете инструкције како кроз игру да подстиччете развој пречитачких и преписачких способности које су у овом период у зачетку.
Kада на овом узрасту решите проблем говора, са почетком школе ће вама и вашем детету остати времена да се бавите школским обавезама.

Извор: logopediavramovic.com