“Da biste uništili naciju, nisu potrebne atomske bombe ili granate. To je dovoljno da snizite nivo obrazovanja i omogućite studentima da polažu ispite.”

Pacijenti umiru u rukama takvih lekara.

Zgrade propadaju u rukama takvih inženjera.

Novac je izgubljen u rukama takvih ekonomista i računovođa.

Čovečanstvo umire u rukama takvih naučnika.

Pravda je izgubljena u rukama takvih sudija.

Neznanje se manifestuje u umovima dece koja su pod starateljstvom takvih učitelja …

Kolaps obrazovanja je raspad nacije.

Sigurno ćete se složiti sa onim što piše, ali koliko vas će to sprovesti u praksu? Učenici , ne prepisujte, ne potkopavajte dostojanstvo nastavnika, ne potcenjujte svoje obrazovanje.

Roditelji, ne ohrabrujte svoju decu da ne jure ocene po svaku cenu, već znanje. Najbolja investicija koju možete uložiti je da obrazujete svoje dete. Ovo je najmoćnije oružje koje niko ne može da oduzme.

“Ako razmišljate o danu koji je pred nama – nabavite hranu! Ako razmišljate o predstojećoj godini – posadite drvo! Ako razmišljate stotinu godina unapred – obrazujte svoju decu! “ (Kineska mudrost)