Komfor ili konfor?

Jedna od ne tako retkih dilema u srpskom jeziku je da li je ispravno reći komfor ili konfor.

S obzirom na to da je u pitanju reč stranog porekla, dilema postaje još veća kad shvatimo da ova reč dolazi od engleskog comfort, ali i od francuskog confort.

Foto: Canva

Ipak, na sprskom jeziku ispravno je samo komfor. Pridev koji znači udoban, ugodan, je komforan-komforna-komforno: komforan stan, komforna fotelja, komforno odelo.

Ovaj pridev ne treba brkati s pridevom konforman-konformna-konformno koji se odnosi na ono što se sa nečim slaže, podudara, istolik, prilagođen: konformna metoda.

Konformizam (od latinskog conformis) je društvena (naročito politička) prilagodljivost, prihvatanje tuđeg mišljenja a konformist(a) je onaj koji se povinuje mišljenju većine, piše sajt kakosepise.com.