Најчешће шифре неуроразвојних поремећаја у детињству (и шта све оне значе)

Светска здравствена организација публикује шифарник менталних поремећаја који се користи у целом свету као водич за дијагностиковање, те је тиме олакшана комуникација између стручњака из различитих земаља.

Једанаеста ревизија Међународне класификације болести (ICD-11), ступила је на снагу 1. јануара 2022. године, али су и даље у употреби шифре менталних поремећаја Десете ревизије (ICD-10).

У Табели 1 дате су шифре категорија у оквиру менталне ретардације (стари назив који се више не користи) тј. поремећаја интелектуалног развоја или интелектуалне ометености (нови назив), према последњим ревизијама.

Табела 1

Последње ревизије класификационог система са припадајућим шифрама

У Табели 2 дате су шифре категорија у оквиру поремећаја из спектра аутизма (ПСА), према последњим ревизијама. У новој ICD-11 догодило се искључивање дотадашњих дефинисаних подтипова овог поремећаја (Первазивни (свепрожимајући) поремећаји развоја: Дечији аутизам, Атипични аутизам, Дезинтегративни поремећај у детињству, Аспергеров синдром и Первазивни поремећај развоја, неозначен) и формирање једног јединственог стања које је дефинисано нивоом функционалне подршке која је потребна појединцу. ПСА карактеришу социјално-комуникациони дефицити и рестриктивни, репетитивни и стереотипни обрасци понашања, интересовања и активности.

Табела 2

Измена термина и дијагностичких категорија везаних за ПСА

Као учесталу дијагностичку категорију у оквиру ICD-10 треба поменути Мешовите специфичне поремећаје развоја (Ф83) који подразумевају постојање мешавине специфичних развојних поремећаја говора и језика, способности за школовање и моторичких функција, у којој ниједан поремећај не доминира да би представљао главну клиничку слику. Исто тако, често појављујућа је и група поремећаја означена у ICD-10 као Хиперкинетички поремећаји (Ф90), а у ICD-11 дефинисана као Поремећај пажње и хиперактивност (Attention deficit/hyperactivity disoreder – ADHD) (6А05). Симптоми ADHD-а укључују непажњу (немогућност задржавања фокуса), хиперактивност (вишак покрета који се не уклапају у конкретне околности) и импулсивност (исхитрена дела која се догађају у тренутку без размишљања).

За тумачење шифри у оквиру неуроразвојних поремећаја које нису наведене у овом чланку будите слободни да се обратите Центру ABC Дете за бесплатну консултацију.

Аутор: Проф. др Александра Ђурић Здравковић, сарадник Центра ABC Дете