Наставник из учионице: Добили смо смернице Министарства. Ово су НАШЕ смернице њима

Министарство нам је послало смернице. Знамо како оне звуче из њиховог угла. Али, из угла нас, наставника, ево како би оне звучале, кад бисмо их слали Министарству:

1. Садашњи основношколски систем претворен у ,,боравак – забавиште за одрасле“, вратити основној школи којој и припада

2. Законском регулативом вратити углед школе и наставника

3. Искључити политички утицај на функционицање система

Foto: Canva

4. Регулисати утицај медија на младу популацију, школу

5. Радити на породици, законској регулативи за (не)васпитање ученика и однос према наставнику и школи

6. Појачати акценат на СНА активности (изучавање ученицима занимљивих активности/садржаја)

7. Радити на имплементацији савремених метода наставе занимљивих ученицима ИКТ генерације

8. Омогућити флексибилнију реализацију наставе за минимално 30% до 40% наставног градива

9. Свести на минимум папирологију, формалности који нас ометају у реализацији циљева васпитања и образовања

10. Регулисати утицај родитеља на функционисање школе

11. Контрола функционисања свих васпитно-образовних институција/диплома

12. Избор нестраначких личности за министра просвете, као и ресора за надзор

13. Заштитити наставнички кадар од страначких директора

14. Раскинути уговор о наследству министарства просвете искључиво одређеној странци

15. Када у понуди „Бесплатне библиотеке“ буду по најмање три уџбеника од три различите издавачке куће за одређени предмет, подстаћи коришћење ове библиотеке.

16. Проучити наведене смернице све у циљу побољшања стања у просвети и достизања примања скромног републичког просека најобразованијег слоја друштва.

Аутор: Радоје Ћеранић, наставник из учионице