Obaveze i prestupi učenika

Obaveze učenika

Učenik ima opštu obavezu da:

 1. poštuje školska pravila, odluke direktora i organa škole;
 2. poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
 3. čuva imovinu i čistoću škole i estetski izgled školskih prostorija;
 4. brine o očuvanju životne sredine.

U vezi sa nastavom, ispitivanjem i ocenjivanjem, učenik je dužan:

 1. da redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze. U slučaju izostanka sa nastave, roditelj učenika je dužan da to opravda u roku od osam dana.
 2. da bude u učionici u trenutku kada školsko zvono označava početak časa, da ne ometa izvođenje nastave i da ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
 3. da radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, kao i da obaveštava roditelje o svom napretku i postignuću (čitaj: o ocenama);
 4. da tokom usmenog ili pismenog ispitivanja pokaže svoje stvarno znanje – dakle, bez prepisivanja i korišćenja drugih nedozvoljenih vidova pomoći.

Lakši prestupi

Lakše povrede obaveza učenika nisu propisane zakonom, već ih definiše svaka škola zasebno – što znači da bi spisak mogao da se razlikuje od slučaja do slučaja. Orijentaciono, evo šta bi mogao da sadrži:

 1. nepoštovanje odluka organa škole;
 2. ometanje rada u odeljenju;
 3. neobaveštavanje roditelja o rezultatima učenja i vladanja i neprenošenje poruka odeljenskog starešine, drugih nastavnika i stručnih saradnika;
 4. nedolično ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenim u školi;
 5. izazivanje nereda u prostorijama škole i školskom dvorištu;
 6. oštećenje školske zgrade, prostorija, inventara, instalacija i pribora zaposlenih u školi;
 7. oštećenje ili uništenje ličnih stvari i pribora drugih učenika i zaposlenih u školi;
 8. narušavanje estetskog izgleda škole i školskog dvorišta;
 9. povreda drugih obaveza koje se ne smatraju težom povredom obaveza učenika.

Teži prestupi

U teže prestupe spadaju:

 1. neopravdan izostanak sa 26 ili više časova, pod uslovom da je najmanje 16 od tih izostanaka napravljeno posle pismenog obaveštenja roditelja od strane škole da učenik ne dolazi redovno na nastavu (dakle, da bi bio kažnjen za 26 neopravdanih, škola mora najkasnije posle 10. izostanka da pošalje dopis tvojim roditeljima da si počeo da ređaš neopravdane; ako obaveštenje pošalju kad već imaš, na primer, 20 neopravdanih, moraće da sačekaju da pobegneš sa još bar 16 časova da bi te kaznili);
 2. upotreba mobilnog telefona ili drugog elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih, ili u svrhe prevare tokom ispitivanja;
 3. upotreba, ali i pomaganje, davanje ili podstrekivanje drugoga na korišćenje alkohola, duvana, droge i drugih psiohaktivnih supstanci (na primer lekova);
 4. unošenje u školu oružja, ili bilo kakvog predmeta koji bi mogao da ugrozi ili povredi drugo lice;
 5. bilo kakva vrsta „intervencije“ na školskom dnevniku, knjižici ili drugom dokumentu ili javnoj ispravi koji pripada školi, ili koji škola izdaje učeniku. Tu, dakle, spadaju iznošenje, sakrivanje, oštećenje i uništenje školske dokumentacije, brisanje, prepravljanje i dopisivanje ocena…
 6. uništenje ili krađa imovine škole, učenika ili zaposlenog, kao i imovine preduzetnika ili privrednog društva koje posluje u okviru škole. Roditelji učenika odgovaraju za materijalnu štetu koju ovaj nanese školi – pod uslovom da je do toga došlo „namerno ili iz krajnje nepažnje“.

Stvarno teški prestupi

Posebno neprihvatljiva vrsta ponašanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama obrađuje se u članovima 44. i 45. Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja i odnosi se na zabranu diskriminacije, te zabranu nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe, koja važi i za učenike i za zaposlene.