Забави се и додај

Уз вежбу “Забави се и додај” дете развија добре моторичке способности, пажњу, перцепцију боја, упознаје редне бројеве, развија марљивост  и тачност.
 

 
 
 
(više…)