Od autorke serije priručnika Korak po korak, stiže novo štivo za vaspitače

28 februara, 2022

Na predškolskom uzrastu dete je veoma zainteresovano i istraživački radoznalo, tako da neprekidno ispituje svet oko sebe. U takvim okolnostima, zadatak vaspitača i roditelja je da deci osiguraju mogućnost da bezbedno istražuju, uče i rastu. Danas se mogućnosti za rani razvoj mogu pronaći na svakom koraku jer je okruženje puno izazova i raznovrsnih vizuelnih ponuda, kao što su: simboli, saobraćajni znaci, plakati, bilbordi, razni natpisi na prodavnicama, reklame. S druge strane, deca su sve više izložena savremenim sredstvima komunikacije (mobilnim telefonima, tabletima, računarima, televiziji…). Sve su to izazovi na koje dete reaguje, oni ga privlače, te ih zapaža i prerađuje na svoj način. 

Jedan od izazova su i – slova, kao simboli koji obeležavaju glasove. Roditelji i vaspitači danas osećaju pritisak da njihovi predškolci slova nauče pre polaska u školu, iako je u prvom razredu predviđeno čitavo polugodište upravo za upoznavanje sa štampanim slovima.

Kako im predstaviti slova kroz igru, a ne pretvoriti taj proces učenja u “školsko učenje”? Odgovor na ovo pitanje daje nam autorka brojnih priručnika za vaspitače, među kojima je i čuvena edicija Korak po korak – Mara Šain i to kroz novi priručnik koji nosi naziv Danas crtam – sutra pišem.

Priručnik Danas crtam ‒ sutra pišem Mare Šain predstavlja rezultat višedecenijskog praktičnog vaspitno-obrazovnog rada s decom predškolskog uzrasta. Nastao je s ciljem da se podrži interesovanje dece za svet slova i pisanu reč i istovremeno spreči skolarizacija u predškolskim ustanovama. Osnovna polazišta na kojima je ovaj priručnik zasnovan uzimaju u obzir: okruženje u kojem današnja deca odrastaju; razvojne i uzrasne karakteristike deteta od pet i po do sedam godina; glavne poruke; razvojne ciljeve; poruke za primenu igara i aktivnosti; zakonsku regulativu, sadržanu u Strategiji obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. 

Sadržaji koji su obuhvaćeni priručnikom ponuđeni su vaspitačima, roditeljima i svim odraslima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem predškolske dece od pet i po do sedam godina, s namerom da im pomognu u izradi programa po meri deteta, posebno imajući na umu saznanje da je svako dete osobena ličnost i vrednost samo po sebi, da je jedinstveno biće, sa svojim karakteristikama, sklonostima, željama, interesovanjima, mogućnostima, kapacitetima, koje se razvija sopstvenim tempom, po sopstvenom programu

U priručniku je sadržan veliki broj raznovrsnih predloga i ideja za izvođenje igara i aktivnosti kojima se mogu podržavati interesovanja dece za svet slova i pisanu reč. Uz korišćenje jednostavnih i lako dostupnih sredstava, igre i aktivnosti su osmišljene tako da ih mogu izvoditi vaspitači u predškolskim ustanovama, ali i roditelji u porodičnom ambijentu, kao i svi odrasli koji se bave odrastanjem dece i njihovom pripremom za polazak u školu.

Priručnik sadrži tri celine: Pregled igara i aktivnosti, Azbukvar i Slova, reči i rečenice putuju lavirintom.

Pregled igara i aktivnosti

Ovaj deo obuhvata preporučene igre i aktivnosti, koje su poređane po principu postupnosti od najjednostavnijih do najsloženijih, odnosno najzahtevnijih, s obzirom na to da su dečja predznanja i iskustva o slovima i pisanoj reči neujednačena. Vaspitač će na osnovu procene predznanja i iskustva svakog pojedinog deteta ponuditi konkretnu aktivnost. 

Download (PDF, 489KB)

Azbukvar

Nastao je s namerom da bude edukativan i pruži deci niz aktivnosti, odnosno igara koje će ih podstaći na stvaralaštvo i kojima će moći da zadovolje izraženu potrebu za pokretom i kretanjem, a prevashodno da zadovolji potrebe i interesovanja dece za svet slova i štampanu reč. Drugačije je koncipiran nego pregled azbuke ili klasični bukvar, i sadrži različite informacije, priče i pesme za decu, basne, pesme za pevanje, kao i narodne umotvorine (zagonetke, poslovice, brojalice, brzalice…), koje imaju veliku vaspitno-obrazovnu vrednost za decu. Osim toga, sadrži i rebuse, tradicionalne igre, igre bez granica i slično.

Download (PDF, 1.32MB)

Slova, reči i rečenice putuju lavirintom

Treće poglavlje zamišljeno je kao neobično motivaciono sredstvo za podsticanje kognitivnog razvoja i govornog stvaralaštva kod dece, ali i kao rekapitulacija sadržaja iz Priručnika.

Download (PDF, 131KB)

Prof. dr Ivan Ivić o priručniku

Ovaj praktični priručnik bavi se odnosom predškolske dece i sveta štampanog i pisanog govora. Savremeno dete okruženo je tim svetom i spontano se nalazi u stalnoj interakciji s njim. U takvoj situaciji postoje tendencije da se forsira rano i nametnuto opismenjavanje dece. Za razliku od tog pristupa, Mara Šain, autorka ovog priručnika, u punoj meri pridržava se osnovnih načela predškolskog vaspitanja: podržava spontano interesovanje dece za štampani i pisani govor, nudi im obilje raznovrsnih aktivnosti i igara glasovima, slovima, rečima, rečenicama, pisanim nalozima i iskazima, te svakom pojedinačnom detetu prepušta da pomoću takvih aktivnosti postepeno ulazi u taj za njega novi svet.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama