Taкo је говорио Никола Тесла

»Ми живимо у времену техничких открића без преседана, која воде све потпунијем овладавању силама природе и неутралисању времена и простора. Али овај развој, иако доприноси нашем комфору, удобности и сигурности живота, не иде у правцу истинске културе и просветљења. Сасвим супротно, он је деструктиван за идеале…
Стварни узрок пропасти народа је неспособност човечанства да реши СОЦИЈАЛНЕ, МОРАЛНЕ и ДУХОВНЕ проблеме. Све док је борба за егзистенцију таква да само најприлагођенији могу да преживе, постоји здрав развој владавине индивидуализма. Када се механизми реакција елиминишу из индивидуе, оригинални напор и иницијатива сузбију а креативне способности наруше, раса постепено тоне у дивљаштво и нестаје. Сличан крај прети нашој данашњој цивилизацији.«
 
Никола Тесла