Ово су радни листови за предшколце које васпитачи најрадије користе

Када дете из вртића прелази у предшколско, много тога се за њега мења. Родитељи то понекад не примете јер дете воде на исто место, у исто време, често код истих васпитачица.
А у та четири зида, време је сад организовано потпуно другачије. Деца више немају поподневну дремку, почињу да уче више о свету који их окружује, интересују се за слова, природу, музику, спремају приредбе, уче много више и озбиљније.
На помен учења у вртићу, многи се брецну, уз обавезну напомену да деца пре школе не треба ништа да уче. Али, шта ако су деца жељна знања? Шта ако траже одговоре на питања која само навиру? И, на концу, шта ако то учење може да буде истовремено и учење и игра?
Васпитачи то разумеју, па увек спретно балансирају између жеља деце, родитеља и онога што деца могу и што им је потребно. За успешан рад потребан им је и добар алат, а у претходној школској години најпродаванији радни листови за предшколце у издању Креативног центра били су они из едиције Весели вртић.

Весели вртић
У овој књизи обједињени су разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета за полазак у школу. Радни листови полазе од Општих основа предшколског програма и обухватају вежбе из математике, предмета Свет око нас, графомоторичке вежбе и вежбе повезане с припремом за почетно читање и писање. Књига садржи 136 радних листова, 88 налепница и бројне идеје намењене васпитачима за додатни рад с децом.
Књига је добила награду за Најбољи европски уџбеник у Франкфурту 2014. године.
Најпродаванији радни листови у 2017/2018. години.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Цена: 980 дин.
Поред Веселог вртића, већини васпитача добро познатог, ту су и друга издања, њих шест која су подједнако квалитетна подршка у раду са предшколцима.
Јесен – зима
Ова обимна радна сликовница садржи око 40 тема обрађених кроз занимљиве вежбе и задатке. Неке од тема су: Моје играчке, Моја кућа, Другарство, Јесен, Домаће животиње… У оквиру сваке теме обрађени су садржаји из различитих области – математика, природа и друштво, припрема за писање, учење слова, опажање. Одлична радна свеска за припрему деце за полазак у школу.
Ови радни листови доступни су у боји, или као црно-бело издање.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Пролеће – лето 2017.
Друга из серије “великих књига за предшколце”. Кроз четрдесетак тема, датих у облику занимљивих задатака и вежби, обрађене су области: математика, природа и друштво, опажање, цртање, припрема за писање и друго. Неке од тема из ове књиге су: Помажемо једни другима, Временски календар, Како расту биљке, На мору, Храна, Ваздух, Путовање и друге.
Ови радни листови доступни су у боји, или као црно-бело издање.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ

Мали буквар
На укупно 40 страна обрађују се сва штампана слова ћирилице. Разноврсне вежбе покрета руке, као и бојење и украшавање слова, подстичу дете и олакшавају му савладавање вештине почетног писања и читања (уз свако слово дата је песмица, као и занимљиви задаци који укључују писање, цртање, допуњавање речи према слици, допуњавање речи наученим словом и сл.). Активности су смишљене тако да омогућавају успешну припрему детета за полазак у школу. Додатак “Малог буквара” чини словарица од картона.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Мала математика
Ова радна свеска садржи разноврсне математичке активности, усклађене с темама предвиђеним припремним предшколским програмом. Обрађени су садржаји неопходни за касније праћење наставе у 1. разреду основне школе: активности које уводе дете у свет бројева, скупова, односа и релација, као и низ задатака помоћу којих дете сазнаје нешто о одређеном математичком појму. Ова радна свеска обухвата и велики број питања за разговор васпитача или родитеља с децом.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Мој свет
Књига садржи укупно 48 радних листова, као и налепнице у боји које су предвиђене за довршавање цртежа. Све активности које пружа ова радна свеска усмерене су ка упознавању детета са светом који га окружује и ка развијању културе заштите животне средине. Више од 30 тема предвиђених припремним предшколским програмом обрађено је у виду занимљивих вежби, задатака и питања. Неке од тема су: “Другарство”, “Моје тело”, “Саобраћај”, “Годишња доба”, “Домаће и дивље животиње”, “Биљке” и др. Однос према себи, другим људима и природи, истраживање физичких појава и друштвених веза, препознавање својих осећања и осећања других – неке су од области које су заступљене у овој радној свесци.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Црталица
Радна свеска за развој ликовне културе на предшколском узрасту обухвата разне технике ликовног изражавања: цртање и бојење различитим материјалима, отискивање боја, колажне експерименте, довршавање започетих слика и многе друге задатке.
ПРЕЛИСТАЈ КЊИГУ
Пажње вредна информација је и то да куповином радних листова Креативног центра, стичете право на куповину Портфолија детета по цени од 1оо динара, а свака вртићка група која се определи за радне листове Креативног центра добиће на поклон висиномер с јунацима наше едиције Школице, као и постере Јабука и Крушка.