Превремено рођена деца и развој говора

Превремено рођење један је од значајних фактора ризика који може оставити последице на целокупан развој.

Foto: Canva
Шта је превремено рођена беба?

Иако се некад то посматрало кроз килажу бебе по рођењу, у новије време се већа пажња посвећује недељи у којој је беба рођена. Тако се превремено рођеним сматрају деца која су на свет дошла пре 37. недеље трудноће. Светска здравствена организација поставила је и прилично јасне критеријуме на основу којих се утврђује и степен превременог порођаја. Па тако постоје:

  • изразито превремено рођене бебе ( <28. недеље трудноће)
  • јако превремено рођене бебе (28. – 32. недеље трудноће)
  • средње до касно превремено рођене бебе ( 32. – 37. недеља трудноће)

Највећи број превремено рођене деце (њих 80%) сврстава се у категорију средње до касно превремено рођених. СЗО, такође, располаже подацима по којима се 15% деце годишње роди пре термина.

Не постоји јединствен и доказан узрок превременог рођења. Узроци су разнолики те су често последица више фактора.

Истраживања су показала да превремено рођена деца, у првој години, мање вокализирају па се њихово брбљање квалитативно разликује од брбљања деце рођене у термину. Такође, користе мањи број гестова у раном комуникацијском развоју, а од вршњака рођених у термину могу имати и слабији речник.

Занимљив је и податак да се проблем у развоју говора превремено рођене деце чешће јавља код дечака, него код девојчица.

Сметње у когнитивном и језичном развоју у предшколском узрасту имају свој утицај и на даљи развој детета, у школском узрасту, кад је реч о усвајању предвештина потребних за усвајање читања и писања.

Важно је нагласити да се код превременог рођења не може тачно предвидети хоће ли и до које мере утицати на развој детета. Сам процес развоја под утицајем је и социјалних фактора као и придружених неуролошких фактора који прате прематуритет (крварење, постнатална оштећења).

Оно што је охрабрујуће јесте чињеница да превремено рођење представља један од јаснијих неуроризичних фактора јер је уочљив и не може се превидети. Будући да је доказано да превремено рођење са собом може носити читав спектар тешкоћа, укључујући говорно – језичне и развојне тешкоће, логопед је члан тима у праћењу деце с неуроризиком.

Ипак, како цео процес развоја деце која се превремено роде није ни приближно до краја истражен, свако ново откриће је од великог значаја и представља наду више да ће још један број ове деце успети да све тешкоће потпуно превазиђе.