Програм неге и васпитања деце узраста до три године

 
 
Васпитање и нега деце узраста до 3 године врши се, пре свега, стварањем повољне васпитне средине у којој ће деца стицати искуства по сопственом програму откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активна у складу са својим потребама и могућностима. Деца се међусобно разликују по изгледу, по својим физичким особинама и конституцији, по интелектуалној обдарености, по свом биолошком ритму, по својој моторној спретности и низу особина које се групишу у црте темперамента и карактера.
ЦИЉЕВИ таквог васпитања и неге су следећи:
Циљеви физичко-сензорног развоја:
Одржавање физичког здравља деце;
Повољни утицаји на општи развој организма;
Формирање правилног држања тела;
Овладавање моториком;
Усавршавање функције чулних органа;
Развијање навика (телесне хигијене, узимање хране, пражњење и др.).
Циљеви социјално – емоционалног развоја:
Одржавање спонтаности и искрености детета у контакту са својом околином;
Неговање отворености за доживљаје;
Пружање помоћи у стицању самосталности;
Помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности;
Усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних вредности;
Развој способности обављања активности у заједници са одраслима и другом децом;
Култивисање и развој позитивних, интегративних емоција.
Циљеви умног развоја:
Подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује;
Подстицање решавања малих проблема сензо-моторне интелигенције;
Подржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета;
Подстицање и богаћење дећјег говора као средство за комуникацију и стицање сазнања;
Подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности и стварање повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности.
Наведене циљеве медицинске сестре-васпитачи остварују кроз различите активности:
Нега деце
Изграђивање квалитетних социо-емоционалних односа
Игра
Моторичке активности
Сензорно-перцептивне активности
Музичко-ритмичкеактивности
Графичко-ликовне активности
Интелектуалне активнсти
Језичке активности
Драматизације.
 
vrticgaleb.edu.rs