Развој говора: Неправилно изговарање гласова М, Н, Њ

19 новембра, 2020

Када би деца требало да науче да изговарају гласове “м”, “н” и “њ” и како родитељи могу помоћи малишанима који имају проблем са изговарањем истих, саветује логопед др Наташа Чабаркапа.
13507064_1136276123103981_8678757483251737268_n
Често родитељи не обраћају пажњу да ли дете правилно изговара гласове М, Н и Њ и да ли их дискриминише (разликује) у говору. Углавном обраћају пажњу на оне гласове који имају веће одступање у изговору. Такође, дешава се да родитељи мисле да је рано да дете иде код логопеда ако има три и по године и не изговара неки од ових гласова.

Један од првих гласова који се јавља у развоју одојчета је управо глас М. Томе наравно доприноси акт сисања, јер је М глас који припада билабијалним гласовима што значи да се формира обема уснама. М и Н су гласови који се јављају заједно између другог и четвртог месеца психомоторног развоја детета када се јавља и фаза гукања која претходи брбљању те и првој речи. Неретко је прва реч управо реч „мама“. М, Н и Њ припадају групи назала, односно носних гласова. Називамо их назалима због тога што приликом изговора ових гласова један део ваздушне струје пролази кроз нос, а други кроз уста. Назали су звучни гласови што значи да приликом изговора гласнице трепере. Трогодишње дете је способно да правилно употребљава М и Н у речима. Најтежи глас за изговор из ове групе је Њ који се касније формира. Требало би да се јави до узраста од три године и шест месеци.

Узроци неправилности у изговору назала леже у спречености носног дисања услед полипа, девијације носа, увећаног трећег крајника, отечених крајника.Такође, узрок може бити оштећен слух као и расцепи усана и непца. Када постоје овакве аномалије говорних органа прво ће интервенисати лекар, а после логопед. Поред наведеног, чест узрок неправилног изговора ових гласова је недовољно развијен фонемски слух или лош говорни модел.

Пре постављања гласова потребно је да се раде вежбе оралне праксије како би дететов говорни апарат (усне, језик) био спреман за изговор ових гласова.

Глас М – да би Сина био Сима, да би сон био сом
Приликом изговора гласа М усне су приљубљене, а потом се нагло отварају. Ваздушна струја пролази кроз нос. Језик је миран и положен.
Неправилан изговор гласа М се одликује:
– неизговарањем гласа (омисијом),
– недовољно јасниим изговарањем гласа (дисторзијом),
– замењивањем (супституцијом) са другим гласовима, најчешће гласовима П и Б.

На млађим узрастима може се јавити да деца замене глас М са другим гласовима. Исто тако деца изостављају овај глас у речима са већим бројем сугласника што опада са узрастом. Код деце са оштећеним слухом глас М се замењује гласовима П и Б. Замењивање гласом В се јавља код деце са расцепом усне или неком тежом ортодонском аномалијом када усне нису у стању да се споје.

Вежбе за правилну артикулацију гласа М
Након вежби оралне праксије, третман гласа М почиње тако што логопед показује положаја усана и изговара глас.
– Дете може прстом опипати ноздрве које у моменту артикулације затрепере.
– Детету може да се покаже како огледалце замагли испред носа при изговору М.
– Глас се изговара у слоговима у комбинацији са вокалима:
МА, МЕ, МИ, МО, МУ
АМА, ЕМЕ, ИМИ, ОМО, УМУ
АМ, ЕМ, ИМ, ОМ, УМ
Дете се стимулише да опонаша ономатопеје:
– Како медвед мумла: мммммммм
– Како крава муче: мууу, мууу
– Како мачка мауче: мау, мау

Када дете усвоји правилну позицију говорних органа за изговор гласа М артикулација се вежба кроз изговарање речи које садрже глас М. Прво се вежбају речи са иницијалним положајем гласа М (глас М на почетку речи), медијалним положајем гласа М (глас М у средини речи), затим са финалним положајем гласа М (глас М на крају речи). Након тога се ради изговарање речи који садрже два гласа М. Поред речи артикулација и аутоматизација гласа се вежба кроз реченице, песмице, приче у сликама, приче и спонтани говор.

Иницијални положај гласа М: мали, меко, мит, мода, мука…
Медијални положај гласа М: дама, теме,зима, Тома, кума…
Финални положај гласа М: сам, калем, лим, дом, рум…
Речи које садрже два гласа М: мама, мелем, Мима, момак, мумија…
Реченице које садрже глас М: Медвед мумла. Мајка меси колаче. Мома има марамицу.

Глас Н – да би ’ога била нога, да би мема било нема
Приликом изговора гласа Н усне су благо отворене, врх језика је иза горњих секутића, ваздушна струја иде кроз нос.
Неправилан изговор гласа Н се одликује:
– неизговарањем гласа (омисијом),
– недовољно јасниим изговарањем гласа (дисторзијом),
– замењивањем (супституцијом) са другим гласовима, најчешће Т и Д.
Правилан развој: Шта све дете треба да зна од прве до треће године?
Правилан развој: Шта све дете треба да зна од прве до треће године?
Из групе назала Н је глас у коме се најмање греши. Најмање се замењује и омитује.То је због тога што је место изговарања сасвим напред. Глас Н може бити омитован или дисторзован услед неправилности функције меког непца затим услед неактивности језика код расцепа. Глас се супституише другим гласовима услед наглувости или недовољно развијеног фонематског слуха.
Вежбе за правилну артикулацију гласа Н
Након вежби оралне праксије, третман гласа Н почиње тако што логопед показује положај говорних органа за правилан изговор гласа. Затим се изазива и усваја назал Н.

Глас се изговара у слоговима у комбинацији са вокалима:
НА, НЕ, НИ, НО, НУ
АНА, ЕНЕ, ИНИ, ОНО, УНУ
АН, ЕН, ИН, ОН, УН
Када дете усвоји правилну позицију говорних органа за изговор гласа Н артикулација се вежба кроз изговарање речи које садрже глас Н. Прво се вежбају речи са иницијалним положајем гласа Н (глас Н на почетку речи), медијалним положајем гласа Н (глас Н у средини речи), затим са финалним положајем гласа Н (глас Н на крају речи). Након тога се ради изговарање речи који садрже два гласа М. Поред речи артикулација и аутоматизација гласа се вежба кроз реченице, песмице, приче у сликама, приче и спонтани говор.

Иницијални положај гласа Н: Нада, неко, нит, нос, нула…
Медијални положај гласа Н: Ана, пена, шине,оно, вуна…
Финални положај гласа Н: Дан, јелен, син, роман, рачун…
Речи које садрже два гласа Н: Нана, Нина, новине, планина, нанети..
Реченице које садрже глас Н: Нина је много гладна. Неда носи наочаре. Нана чита новине.
Када се аутоматизују гласови М и Н потребно је урадити дискриминацију (разликовање) ових гласова. Дискриминација гласова се, такође, ради помоћу речи, реченица, песмица и прича као и спонтаног говора.
Речи за дискриминацију гласова М и Н: дан – дам, Неда – меда, нит – мит, ној – мој, нула –мула.
Реченице које садрже гласове М и Н: Мина има мед. Нана је код маме. Мома иде негде.

Глас Њ – да би нива била њива, да би ћушка била њушка
Приликом изговора гласа Њ предњи део језика је наслоњен на тврдо непце, меко непце је спуштено, део ваздушне струје пролази кроз нос.
Неправилан изговор гласа Њ се одликује:
– неизговарањем гласа (омисијом)
– недовољно јасниим изговарањем гласа (дисторзијом)
– замењивањем (супституцијом) са другим гласовима, најчешће Ћ и Н.

Вежбе за правилну артикулацију гласа Њ
Након вежби оралне праксије, третман гласа Њ почиње тако што логопед показује положај говорних органа за правилан изговор гласа. Затим се изазива и усваја назал Њ. Ако дете правилно изговара Т, Д или Н, артикулација може започети са неким од ових сугласника. Док дете изговара логопед ће шпатулом притиснути врх језика на доње секутиће због чега ће се његов предњи део подићи у правцу тврдог непца и алвеола. Ако дете супституише глас Њ са Ћ или Т може се упозорити да опипавањем подбратка и осећајем издаха ваздушне струје испред носа када се принесе надаланица или огледалце које се ороси због издисаног топлог ваздуха. На тај начин дете уочава разлику између ових гласова.
Глас се изговара у слоговима у комбинацији са вокалима:
ЊА, ЊЕ, ЊИ, ЊО, ЊУ
АЊА, ЕЊЕ, ИЊИ, ОЊО, УЊУ
АЊ, ЕЊ, ИЊ, ОЊ, УЊ
Иницијални положај гласа Њ: њакати, њен, њива, њока, њух…
Медијални положај гласа Њ: бања, камење, смањи, дуњо,дању…
Финални положај гласа Њ: Бубањ, лењ, Сињ, коњ, гуњ…
Речи које садрже два гласа Њ: њања, њоња…
Реченице које садрже глас Њ: Коњ њишти. Миња једе њоке. Магарац њаче.
Вежбе за правилан изговор гласова С, З и Ц
Вежбе за правилан изговор гласова С, З и Ц
На крају, потребно је урадити вежбе за дискриминацију гласа Њ са гласом Н или оним гласом са којим дете замењује овај глас у говору.

Уколико ваше дете не изговара правилно неки од ових гласова или, можда, све гласове право је време да га одведете код логопеда који ће проценити артикулацију (правилност изговора гласова) и помоћи му да научи да их правилно изговара. Поред тога, ви ћете добити упутсво како да вежбате код куће како би логопедски третман био што делотворнији.
Др Наташа Д. Чабаркапа, логопед

Извор:yumama.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама