Симптоми уредног и успореног развоја деце до 7 година старости

8 фебруара, 2018

На сајту Logoped.hr пронашли смо веома корисну табелу развоја деце од рођења до поласка у школу. Преносимо је у форми текста и надамо се да ће помоћи неком ко има недоумице или бриге у вези са развојем детета.

Узраст 0-3 месеца

Уредан језичко-говорни развој 
своје расположење изражава гласом, смејањем и плакањем
слуша гласове и друге звукове

Симптоми успореног развоја
не реагује на јаке звукове (нпр. не трза се кад се чују јаки звукови)

Узраст 3-9 месеци

Уредан језичко-говорни развој 
игра се говорним органима (плази језик, гугуће)
одговара смехом на пријатне гласове, а љутњом на непријатне
6. – 9. месец – фаза редуплицираног брбљања (ба-ба … НИЈЕ ПРАВА РЕЧ јер нема значење)
8. – 9. месец фаза нередуплицираног брбљања (ба – га)

Симптоми успореног развоја
не смеје се гласно
не имитира гласове
не показује занимање за звучне играчке

Узраст 9-15 месеци

Уредан језичко-говорни развој
разуме једноставне инструкције и извршава их, нпр. “дај лопту”
разуме значење више једноставних речи
јавља се прва реч са значењем
имитира нове звукове и радње
погледом тражи именоване предмете
гестом, показивањем или вокализацијом показује шта жели
маше па – па
одмахује главом у значењу “не”
одгурује од себе ствари које не жели
пружа руке да га узмете
склања се од непознатих особа
реагује на своје име

Симптоми успореног развоја
сиромашно брбља или не брбља уопште
не одазива се на своје име
не препознаје расположење у гласу одраслих
не јавља се реч са значењем
не успоставља контакт очима са саговорником

Узраст 15-18 месеци

Уредан језичко-говорни развој
говори од 5 до 20 речи, речи су углавном именице
понавља речи и фразе као “дај воде”, “тата па-па”
интонација брбљања слична је интонацији реченице (мелодија)
тражи “дај још”
следи једноставне инструкције, нпр. “донеси лопту”
показује шта жели
показује 1 до 3 дела тела
показује 2 или више предмета на сликама
доноси ствари да их покаже другима
протестује с „не” и одмиче се
говори „па -па” и друге ритуалне речи
тражи шта жели вокализацијом, показивањем или додиривањем

Симптоми успореног развоја
не разуме „па – па” и не говори
не разуме „не”
не разуме гестове и не користи их (нпр. показивање руком шта жели)
говори мање од 5 речи
не разуме једноставне инструкције и једноставна питања

Узраст 18-24 месеци

Уредан језичко-говорни развој 
користи око 50 препознатљивих речи
може ди а покаже и именује свакодневне предмете
опонаша звукове животиња или их именује
понавља речи које чује
комбинује две речи у реченицу као нпр. “Беба папа”
почиње да користи глаголе и придеве
користи негације: нема, не
почиње да користи замјеницу „ја” и „ти”
зна да покаже најмање пет делова тела
разуме питања ко, где, шта
на постављено питање одговара адекватно с „да” и „не”
користи једну реч или кратке фразе за изражавање емоција

Симптоми успореног развоја
не следи и не разуме једноставне инструкције попут „дођи овамо, донеси…”
не комбинује две речи у реченицу
не имитира речи и радње одраслих
не показује делове тела на упит
нема почетка комбинаторичке игре (стављање два предмета у међусобан однос) нити симболичке игре (игра претварања – мама и тата, кување …)

Узраст 2-3 године

Уредан језичко-говорни развој 
именује ствари свакодневне употребе
реченица се састоји од 2-3 речи
поставља једноставна питања
одговара на питања: ко, шта, где
осим именица, глагола и придева користи заменице и прилоге места
почиње да користи прошло и будуће време
слуша кратке приче
придружује исте боје
зна односе: у, на, испод, горе, доле
зна велико и мало
схвата опасности
има сложене рутине дневних активности, нпр. припрему и одлазак на спавање
листа сликовнице и именује слике
изражава емоције
привлачи пажњу речима

Симптоми успореног развоја
не одговара на једноставна питања
не поставља питања
говор је неразумљив укућанима, посебно страним особама
не користи једноставне реченице
не воли да слуша приче, песмице

Узраст 3-4 године

Уредан језичко-говорни развој 
користи реченицу од 3-4 речи
поставља питања зашто, када, што ако…
користи заменице
повезано говори о стварима које су се догодиле
прича краће приче, коментарише догађања
зна своје име, године и пол
одговара на инструкцију која укључује три радње (нпр иди у собу, нађи лопту и донеси)
с 4 године познаје основне боје
прилагођава свој говор када разговара с млађима од себе
“чита” сликовнице
зна да игра улогу друге особе и у игри тражи допуштење
објашњава када га саговорник не разуме

Симптоми успореног развоја
реничк је сиромашан
не изговара већину гласова
околина га не разуме
не разуме двоструке и троструке инструкције
не користи говор за решавање проблема
нема интеракције с другом децом

Узраст 4-5 година

Уредан језичко-говорни развој 
прича дуге приче
одговара адекватно на питања колико, како…
пита за значење речи
механички броји до 10, с показивањем до 5
користи реченицу с 4-6 речи
користи све врсте речи граматички правилно
идентификује делове који недостају
именује круг и троугао

Симптоми успореног развоја
има мали фонд речи које користи
реченица је једноставне структуре
присутне су честе граматичке грешке
изоставља гласове
не разуме значење речи
не познаје боје
не разуме и не користи предлоге који означавају просторне односе
дете се повлачи и осамљује, сиромашна је интеракција с околином
Узраст 5-6 година

Уредан језичко-говорни развој 
изговор свих гласова је правилан
користи сложене реченице са свим врстама речи граматички правилно
има концепт времена данас, јуче, сутра, ујутро, увече
увиђа односе, узроке и последице
препознаје и именује геометријске облике
присутан је интерес за слова, књиге
препознаје и именује бројке и слова
зна да напише своје име
разуме да текст репрезентује говорни језик

Симптоми успореног развоја
присутне су грешке у изговору гласова
присутне су граматичке грешке
има тешкоће у разумевању и употреби појединих категорија речи као нпр. предлога (изнад, испод, поред), речи супротног значења (широко – уско)
не зна песмице, приче
не сећа се важних догађаја и не може да их преприча

Узраст 6-7 година

Уредан језичко-говорни развој 
лако користи сложене реченичне структуре
усваја апстрактне појмове попут љубави, мржње, среће, богатства
именује дане у недељи
причање приче укључује догађаје, теме и ликове
говор потпуно прилагођава социјалним ситуацијама
води дуге разговоре
усвојена је фонолошка свесност: може да издвоји први и задњи глас у речи, растави реч на гласове, споји гласове у смислену целину
успоставља се веза слово – глас
познаје слова, почиње да чита

Симптоми успореног развоја
речник је сиромашан
реченичне структуре су једноставне
не разуме апстрактне појмове
не разликује слова и бројке
није усвојена гласовна свесност
тешко памти

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама