Rešenja

24 septembra, 2016

1.Onaj koji deli doda još jednu (svoju) kamilu na postojeće krdo od 35 kamila pa sad imate 36 kamila. Najstariji brat tako dobije 18 kamila kao polovinu umesto 17,5 kamila, srednji dobije 12 kamila kao trećinu i najmlađi dobije 4 kamile kao devetinu. Svu su dobili „malo kamile“ više nego da su delili 35 kamila, a i ovaj što se setio kako da podeli dobije jednu kamilu koja ostaje višak posle podele. 18+12+4=34.
 
2. Neko bi Marku dao 3, a Jovanu 5 eura jer su toliko vekni hleba i imali. Međutim to je pogrešno. Kako su svaki hleb delili na tri dela bilo je ukupno 8*3=24 dela hleba. I svako je pojeo 8 delova hleba od ukupno 24 dela. Kako je Marko imao 3*3=9 delova hleba, a pojeo 8 delova ostaje da mu se plati 9-8=1 deo. Jovan je imao 5*3=15 delova helba, a pojeo je 8 delova tako da mu ostaje da se plati 15-8=7 delova. Što znači da Marko treba da dobije 1 euro, a Jovan 7 eura.
 
3.  Draguljarev račun 200:35=140:x Znači treba da plati (140*35)/200=24,5 dinara. Krčmarev račun 100:20=140:x Znači treba da dobije (140*20)/100=28 dinara. Ispravan račun se zasniva na razlici u ceni. Stara razlika u ceni dragulja je 200-100=100 i razlici u ceni smeštaja je 35-20=15. Nova razlika u ceni dragulja je 140-100=40 i u ceni smeštaja razoika u ceni je x. Sada je računica 100:15=40:x. Odatle sledi da draguljar treba da plati, a krčmar da dobije (40*15)/100=6 dinara više od niže cene tj 26 dinara. Logika: Povećanje cene prodaje dragulja za 100 dinara podrazumeva povećanje cene smeštaja za 15 dinara. Pošto je cena dragulja povećana samo za 40 dinara ( a to je 2/5 od 100) onda se cena smeštaja povećava za dve petine od razlike u ceni smeštaja tj dve petine od 15 je 6 dinara.
 
Izvor: daniloborovnica.wordpress.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama