Родитељи, није довољно да у школу идете само на родитељске састанке

Да ли сте некада размишљали о томе колико је важна сарадња учитеља и родитеља? Или спадате у категорију оних родитеља који одлазе само на родитељски састанак, онда када их позову?

Верујте, то није довољно.

Foto: Canva

Тиме што ћете успоставити сарадњу са учитељем свог детета, не само да ћете имати детаљан увид о понашању и раду свог детета, већ ћете допринети томе да се ваше дете осећа уважено. На тај постајете му сигурна лука, што као родитељ и треба да будете. Такође, дете на тај начин стиче утисак да вам је заиста важно све што оно ради и да сте укључени у сваки сегмент његовог живота. Дајете му ослонац и постављате чврсте темеље за његов сваки наредни корак.

Наравно, то не значи да треба свакодневно да будете у школи, али свакако би требало да имате индивидуални разговор са учитељем, с времена на време.

Неретко се дешава да родитељи пребацују кривицу на учитеља, а учитељи на родитеље. То се огледа у незадовољству због понашања ученика, изостајању радних и културних навика. У том међусобном пребацивању најчешће испашта дете.

Уколико пред дететом лоше говорите о учитељу свог детета будите сигурни да му на тај начин дајете лош пример. Уколико расте у таквом окружењу дете неће бити научено да поштује учитеља. Најбољи интерес за дете се постиже у заједничком раду као и у заједничкој сарадњи родитеља и учитеља.

Каква треба да буде сарадња између родитеља и учитеља?

Суштина ове сарадње се огледа у међусобној информисаности. И родитељи и учитељи поседују одређене информације о детету. Све те информације су веома корисне, јер се на тај начин формира комплетна слику о детету.

Родитељ најбоље зна шта је то што његово дете воли, шта не воли, како реагује на одређене ситуације, колико је пријемчиво на промене и сл.

С друге стране, учитељ има увид како се исто то дете понаша у колективу, како се уклапа у друштво, колико је активно на часу, као и да ли редовно извршава своје обавезе, како напредује у учењу итд.

Не заборавите да је свака информација коју родитељ и наставник међусобно размене вишеструко корисна за дете.

Какви могу бити облици сарадње између родитеља и учитеља?

Сем родитељских састанака, облици сарадње између родитеља и учитеља могу бити индивидуални, контакти писаним путем као и групни контакти. Учитељима сваки вид сарадње много значи и увек су доступни.

С друге стране чини се као да родитељи недовољно користе своје право на индивидуалне облике сарадње са учитељем. Мада, има родитеља који избегавају и родитељске састанке.

Треба имати у виду да сваки облик сарадње представља огромну помоћ у креирању узајамног односа између учитеља и родитеља, а на добробит детета.

Не би требало да се заваравате тиме што вам савремена технологија омогућава увид у електронски дневник, па да због тога избегавате контакт са учитељем. Ипак, ништа не може заменити живу реч.

Уколико је сарадња родитеља и учитеља добра, дете ће успешно моћи да превазиђе евентуалне потешкоће које се јављају у школском узрасту. Мада, морате знати да тај процес мора бити обостран и захтева подједнако ангажовање како учитеља тако и родитеља.

Важно је да се у оваквим ситуацијама ограничи приступ информацијама, односно да дискреција буде загарантована. Добијене информације се користе искључиво за добробит детета.

Успешном сарадњом између учитеља и родитеља се усаглашавају васпитне мере, повећава се задовољство и мотивација детета. А то неминовно доводи до јачања самопоуздања код детета. Сем тога доста доприноси редовности похађања наставе, унапређује се комуникација код деце, њихово примерно понашање као и жеља за већим ангажовањем и учењем.

У пракси је доказано да деца чији родитељи чешће долазе у школу имају много бољу пажњу, редовно раде домаће задатке, мање су насилни и што је веома битно имају позитиван став према школи.

Родитељ и учитељ представљају тим на заједничком задатку

Не заборавите да крајњи продукт добре сарадње родитеља и учитеља треба да буде дете које је мотивисано и које је спремно да усваја нова знања. Ова узајамна сарадња доприноси јачању самопоуздања и самопоштовања код детета а самим тим му омогућава да успешно изграђује социјалне вештине као и да постане интегрисана личност.

Нека вам мисао водиља буде та, да ви заједно са учитељем свог детета представљате тим који има заједнички задатак. А то је да ваше дете израсте у здраву, стабилну и одговорну личност.

Аутор: Славица Бијелић