Мале шале

Радијатор
Наставник историје улази у учионицу и затиче на својим местима све ученике осим једног, који нешто петља у углу.
– Ти! Ти што петљаш нешто тамо иза! Реци ми шта знаш о Француској револуцији!
– Не знам ништа…
– Реци ми које године је почео Први светски рат?
– Хиљаду триста…
– Седи! Један! Како се зовеш?
– Петар Марковић.
– Нема те на списку у дневнику.
– Наравно да ме нема, мене су послали да поправим радијатор.
Бака
Каже учитељица Перици:
– Перице јуче опет ниси био у школи!
– Бака ми је болесна.
– Сваки пут када изостанеш из школе, теби је бака болесна. Не верујем у то.
– Јесте учитељице и ми сумњамо да бака глуми.