Шта ако дете изговара Ј уместо Љ?

Глас Љ спада међу гласове који се најкасније усвајају. За разлику од гласа Р, који захтева изузетну издиференцираност и спретност покрета говорних органа, глас Љ захтева једноставне покрете. Дакле за изговор гласа Љ није од пресудног значаја сложеност покрета већ уочавање фине разлике у звучним карактеристикама гласа. До четири па чак и четири и по године је дозвољено одступање у изговору гласа Љ.

На овом узрасту деца развиају фонолошку свест (то значи да деца имају способност да праве разлике међу гласовима, буду свесни њиховог положаја у речима и сл.). Уколико дете не уочи спонтано разлику између гласова Љ и Ј (каже јујашка уместо љуљашка или љаље уместо јаје) или уколико је уочава али не може самостално правилно да артикулишу глас Љ (Када каже јујашка, ви га питате јујашка? А оно одговори, нееее јујашка), потребно је укључити га на логопедски третман. Изузетно је важно разрешити овај проблем пре него што дете почне интензивно да развија пречитачке и преписачке способностии а свакако пре почетка учења читања и писања. Глас Љ се веома једноставно исправља. Пракса је показала да је то глас код ког се постижу најбржи резултати. А такође је показала проблеме у читању и писању потпуно исте као и у говору. Дакле као што дете у говору прави замене исте такве прави и у писању.

Док је дете мало и неправилно изговара гласове родитељи су склони да томе не придају значај и да очекују спонтано побољшање. Изговор гласова постепено сазрева временом, али као што смо и у ранијим текстовима помињале није свака форма неправилног изговора пролазног карактера. Логопед ће вам након процене артикулације детета дати објашњење који то гласови треба вежбати и како а за које се очекује спонтано сазревање.

Када размишљамо о изговору гласова детета од три или четири године истовремено треба да размишљамо и о будућем учењу читања и писања.

Само дете које на време разреши артикулационе сметње може неометано да уђе у наредну језичку фазу, а то је најпре развој пречитачких и преписачких вештина а затим обука читања и писања. Читање и писање су најсложеније језичке функције. Да би се читало и писало потребно је да истовремено и неометано функционише велики број различитих функција (пажња, памћење, визуо-просторна организација, аудитивна перцепција и пажња, језик, говор…).

Запамтите: Ако до четврте године дете нема коректну артикулацију, обратите се логопеду. Помозите свом детету да разреши проблем на који је наишло како би касније време, пажњу и енергију усмеравало на освајање нових вештина које му развој доноси.

Извор: logopediavramovic