Шта је дисхармоничан развој (дијагноза Ф83)

Дисхармоничан развој односно дијагноза Ф83 представаља заостајање или одскакање у развоју одређених области детета (психомоторика, говор, емоције, интелигенција), док су остале области типичне или приближне за узраст детета.

Пластично објашњено на примеру можемо рећи да је дисхармоничан развој кашњење у моторном развоју и сензорном повезивању, док су остале функције типичне за узраст детета.

У већини случајева када је ова дијагноза у питању ради се о једном или два развојна подручја која одступају од типичног, а уколико се радио о неуједначеном развоју на целокупном нивоу тј. у свим развојним областима онда говоримо о первазивном развојом поремећају.

Шта се подразумева под дисхармоничним развојем?

Под дијагнозом F83 могу се пронаћи различити говорни поремећају, АDHD, АDD, дисграфија, дисфазија, дислексија, развојна дислалија, развојна диспраксија, интелектуална инхибиција, селективни мутизам, развојне дисгнозије.

То значи да се под овом дијагнозом могу водити различити поремећаји који су последица сметњи у развоју психомоторике, говорног подручја, сазнајне области, емоција или интелекта.

Дете са успореним развојем развија се спорије од очекиваног и због тога касни у односу на децу свог узраста. Постоји могућност да деца успореног развоја “надокнаде” заостајање у развоју и сустигну децу свог узраста, али је за то неопходно да се развој одвија бржим темпом од нормалног за дати период.

Диференцијална дијагностика?

Појмове које би требало разликовати јесу дисхармоничан развој и развојна кашњења.
Развојна кашњења су блага одступања од развојних норми у било којој од развојних области. Ова кашњења често се сама од себе изгубе, дете једноставно надокнади заостатак кроз игру у подстицајној околини или уз благи циљани развојни подстицај (Томић, 2017).

Важно је знати:

  • Динамика развоја је индивидуална за свако дете.
  • Сам развој не тече правом линијом, већ има своје “успоне” и “падове”.
  • Свако дете у свом развоју има тзв. “платое” који представљају период када се дете задржава у одређеној фази како би “утврдила” знање.
  • Са доношењем дијагнозе и коначног закључка не треба журити.
  • Дијагностика се врши опсервацијом и проценом адекватним тестовима и скалама развоја од стране стручњака – на тај начин се одређује стешен интегрисаности детета у односу на хронолошке критеријуме.
  • Када се сусретнете са дијагнозом Ф83, поред стучног вођења и праћења развоја детета важно је створити и стимулативну средину код куће, јер сте ви ти који су са дететом сваки дан.
  • Важно је да се са дететом комуницира, да се описују радње и збивања око њега, да се допусти да дете слободно истражује свет око себе, као и да се подстиче дететова самосталност.

Извор: Питајтедефектолога