Šta je potrebno detetu da bi bilo srećno

Postoje određene potrebe bez kojih čovek ne može da živi, kao što su potreba za hranom, snom i vazduhom. Međutim, isto tako postoje i potrebe bez kojih dete ne može da se razvije u samostalnu, srećnu osobu.
dete
Njihove potrebe nisu samo fiziološke
Američki dečiji lekari T. Beri Brazelton, profesor Univerziteta „Harvard“ i Stenli Grinspen sa univerziteta „Džordž Vašington“ u Vašingtonu sastavili su na osnovu dosadašnjih saznanja u oblasti razvojne psihologije spisak potreba koje smatraju ključnim za psihičko zdravlje dece.
Dvojica naučnika navode okolnosti koje su od suštinskog značaja za zdravo psihičko sazrevanje deteta.
Prvo mesto na njihovoj listi zauzima emocionalna sigurnost. Što je dete mlađe, to je važnije da ima pouzdanu blisku osobu, koja će ga negovati, hraniti, štiti i maziti. Beba još nema osećaj za vreme, pa opšte osećanje nezadovoljstva „glad“, u trenutku kada se pojavi poznato lice, povezuje sa sledećim iskustvom: sada će mi biti bolje. Na taj način se stvara prvi odnos povezanosti sa drugom osobom, važan za razvoj iskonskog poverenja, zahvaljujući kome čovek prolazi kroz život kao psihički zdrava osoba. Iz iskonskog poverenja se razvija poverenje, a iz poverenja svest o sopstvenim mogućnostima.
Grinspen i Brazelton i radoznalost smatraju jednom od osnovnih potreba. Osećaj da su voljena deci daje hrabrost da se okrenu nepoznatom, da istražuju novo. Međutim, dete će iskoristiti priliku za sticanje novih iskustava samo ako ima osećaj da je njemu najbliža osoba u blizini i da će mu pružiti utočište ukoliko nešto krene naopako. (više…)