Stanovi za mlade majke: Do svog krova u 14 koraka

19 februara, 2022

Mame koje bi da kupe, adaptiraju ili izgrade kuću uz podršku iz državne kase, moraće da prikupe 14 dokumenata kako bi dokazale da ispunjavaju uslove koje je propisala Vlada. Jedan od najvažnijih dokaza je da ukupni prihodi mame i njenog partnera ne prelaze dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji.

Pored dokumenata koji se pribavljaju po službenoj dužnosti, neophodno je dostaviti i papir kojim se potvrđuje da li je majka u braku, vanbračnoj zajednici ili se sama brine o prinovi. Uverenjem iz Poreske uprave dokazuje se da nije plaćala porez u poslednjih pet godina na stan ili kuću. To, međutim, nije dovoljno, nego će isti status morati da potvrdi i izjavom overenom kod javnog beležnika ili suda. Da nema nekretninu u vlasništvu moraće da dokaže i njen supružnik ili vanbračni partner.

Jedan od neophodnih dokumenata je i onaj kojim se dokazuje da oni već nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade, AP Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, a moraju da potvrde i da u poslednjih pet godina nisu otuđili stan ili kuću u Srbiji.

Neophodni su i papiri o nekretnini i to: tehnički opis i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta, predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove, kao i građevinsku dozvolu. Treba podneti predugovor o kupoprodaji stana ili kuće, ali i uverenje MUP o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina.

Po pravilniku dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji, a organ koji odlučuje zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.

Novosti
Sve mame koje žele da konkurišu za državnu podršku zahtev podnose opštini u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, a on se zatim prosleđuje Komisiji za dodelu novčanih sredstava koju imenuje vlada. Novac se uplaćuje na namenski račun, a korisnica, pošto će se nekretnine voditi isključivo na ženu, dužna je da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji, odnosno nakon izgradnje objekta.

Dobijene pare moraju da se iskoriste isključivo za namenu za koju su odobrene i o tome se dostavlja dokaz Komisiji. U slučaju da se ne postupi po propisima korisnik sredstava moraće da vrati novac uz zateznu kamatu.

Strane državljanke moraće da dostave i uverenje o državljanstvu, da imaju status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta u Srbiji, kao i papir kojim potvrđuju postojanje bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta.

Ove mame će od organa starateljstva morati da dostave i uverenje da neposredno brinu o detetu za koje je podnela zahtev i nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava.

Izvor: Novosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama