Svako TREĆE dete u Srbiji gojazno, RFZO im obezbeđuje besplatnu rehabilitaciju u Čigoti

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) saopštio je da će o trošku države obezbediti rehabilitaciju mališana koji imaju problem sa gojaznošću, u Specijalnoj bolnici Čigota kroz takozvani Čigotica program.

Rehabilitacija traje 21 dan, a da deca i adolescenti između 12 i 18 godine dva puta mogu biti upućeni na rehabilitaciju, prenosi Tanjug.

Direktoka RFZO Sanja Radojević Škodrić izjavila je da svako treće dete u Srbiji ima višak kilograma, kao i da je taj podatak zabrinjavajući.

“Gojazna deca imaju povećan rizik za razvoj mnogih metaboličkih bolesti kao što je dijabetes, a gojaznost kod dece je značajan faktor rizika i za obolevanje u odrasloj dobi”, rekla je ona.

Indikacija za upućivanje na rehabilitaciju dece u Čigoti je dijagnostifikovan indeks telesne mase veći od 95 percentila ili plus 2 standardne devijacije za pol i uzrast, precizirala je ona. Dodala je da će se deca upućivati na osnovu uputa koji izdaje izabrani pedijatar i medicinske dokumentacije, otpusne liste ili izveštaja pedijatra, koji nisu stariji od šest meseci.

Za 15 godina trajanja Čigotica programa, o trošku RFZO-a, a zahvaljujući stručnom timu Specijalne bolnice, rehabilitovano je više od 9.000 dece i adolescenata uzrasta od 12 do 18 godina.