Učiteljica: Nastavna sredstva i modeli nastave koji su mi pomogli da deca lakše uče

Savladavanje tehnike čitanja, definicija pojmova i pojava, ali i upoređivanje razlomaka u učionici veštog učitelja ne zadaju glavobolje najmlađim školarcima

Pred učiteljem ili učiteljicom u učionici sede deca istog uzrasta, ali različite zrelosti, intelektualnih sposobnosti, predznanja, kapaciteta pažnje, stilova učenja… Od njih se očekuje da istovremeno usvoje određena znanja i veštine. Uspeh u učenju zavisi od brojnih faktora. Svakodnevno radeći i promišljajući pronalazimo najrazličitija rešenja kako bismo pojedine „teške lekcije” prilagodili svim učenicima.

Primenjujem raznovrsne metode, oblike rada, nastavna sredstva i modele nastave da bi učenici različitih stilova učenja (vizuelni, auditivni, kinestetički) i različitih potencijala uspešno savladali zadatke predviđene nastavnim planom i programom. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva zaključila sam da se svakodnevnom implementacijom umetnosti postižu odlični rezultati učenja.

Foto: Pixabay
Slogovi na bubnju

Na primer, pri savladavanju tehnike čitanja, koja spada u određene „teške lekcije”, delotvorna je aktivnost koju sam nazvala „Slogovi na bubnju”. Da bi se ona realizovala potrebni su bubanj, kartice na kojima su ispisane reči u slogovima (jednosložne, dvosložne, trosložne), a može se svirati i rukom. U igri je potreban vođa, što je u početku nastavnik, a kasnije mogu biti i učenici. Vođa stoji naspram đaka. Umesto na karticama, reči podeljene na slogove se mogu zapisati na tabli ili hameru. Prvo treba istaći reč sa malim brojem slogova, demonstrirati izgovor slogova praćen udarcima o bubanj, zatim zamoliti đake da to ponove, a ceo postupak kasnije ponavljati i sa složenijim rečima.

Ukoliko u ovoj igri bude poteškoća sa sviranjem i pogađanjem slogova dodajte melodiju. Pevajte reč koristeći različite note za slogove. Pogodno je koristiti poznate jednostavne pesme, čije će reči biti na karticama podeljene na slogove. Tako se uči melodija pesme i vežba tehnika čitanja.

Definicije u stihu

Melodija i ritam mogu biti moćna sredstva koja će pomoći u učenju i pamćenju sadržaja drugih predmeta. Setimo se samo učenja azbuke i abecede. Koliko vas i dalje peva „ABC” pesmu kada pokušava da alfabetizuje? Muzika pomaže deci u učenju i pamćenju različitih sadržaja kao što su brojanje, dani u nedelji, meseci u godini, definicije pojmova i pojava… Definicije pojmova ili pojava učite tako što ćete ih pevati uz pomoć poznatih pesama, stvaranjem sopstvene melodije ili jednostavno repovanjem (izgovorom u ritmu). Evo nekoliko primera definicija u stihu čiji je autor Ljiljana Andrić.

ATRIBUT

Za sve koji ne znaju podatak,

Atribut je imenski dodatak

Koji znači neku osobinu,

Ilˈ pripadnost ili količinu.

         VELIKO SLOVO

         Ne daj da te zbune

         Zli jezici, prosti,

         Velikim početnim slovom piši

         Imena naroda i narodnosti.

NEPOZNATI DELILAC

Nepoznati delilac se smeši,

Pa sve misli, đak će da pogreši.

Al’ đak vešto barata tehnikom,

Podeliće deljenik količnikom!

         NEPOZNATI SABIRAK

         Problem kao pao s neba,

         Nepoznati sabirak te vreba,

         A ti kao siguran đak,

        Od zbira oduzmi poznati sabirak.

Upoređivanje razlomaka takođe spada u „teške lekcije”. Za uspeh u radu koristite nastavni materijal gde su grafički predstavljeni razlomci. Svaki razlomak obojite istom bojom (npr. polovine crveno, trećine žuto i tako redom). Pripremite listić na kome ćete dati primere zadataka sa upoređivanjem razlomaka. Učenici će uz pomoć grafičkog prikaza i boja naučiti da uporede razlomke.

Autor: Marina Injac

Marina je profesor razredne nastave u OŠ „Duško Radović” u Novom Beogradu sa 28 godina radnog iskustva. Nosilac je 50 priznanja za izuzetan pedagoški rad sa decom. Koautor udžbenika i priručnika za nastavnike „Muzička kultura 1” i „Muzička kultura 2” Izdavačke kuće „Novi Logos”. Koautor je akreditovanog programa stručnog usavršavanja nastavnika „Umetnost – prostor za sinergiju različitih stilova učenja i potencijala učenika”.