Учитељица: Продужени боравак важан је за свестрани развој детета

Foto: Canva

Програм продуженог боравка у основној школи представља значајан додатак у образовном процесу деце, пружајући им могућност квалитетног времена након наставе. Овакав вид додатних активности обогаћује ученички живот и развија различите вештине и способности. Знајући да је њихово дете усмерено на различите активности које му помажу у развоју, родитељи радо бирају продужени боравак.

Програм продуженог боравка у основној школи пружа деци многе предности и могућности за развој. Ученици имају квалитетно проведено време после наставе и развијају се на аспектима свог интересовања.

Развој социјалних вештина: Учешће у различитим активностима као што су ликовне, драмске, музичке и спортске активности, као и у радионицама васпитног карактера, помаже деци да развију социјалне вештине као што су комуникација, сарадња, тимски рад и решавање конфликата.

Развој креативности: Уметничке активности стимулишу креативно мишљење код деце, помажући им да изразе своје идеје и осећања на уметнички начин.

Развој физичког здравља: Учешће у спортским активностима помаже у развоју физичке спретности и издржљивости, као и у учењу важности здравог начина живота.

Подстицање самопоуздања: Кроз учешће у различитим активностима и постизање успеха у њима, деца развијају самопоуздање и веру у своје способности.

Учење важних вредности: Радионице васпитног карактера пружају деци могућност да размишљају о важним вредностима као што су поштовање, одговорност и етика. То им помаже у изградњи посебног и успешног живота.

Програм продуженог боравка доприноси целокупном развоју деце и пружа им могућност да искористе свој потенцијал на најбољи могући начин.

Која је предност оваквих активности у односу на класичну наставу?

Програм продуженог боравка у основној школи нуди низ предности у односу на класичну наставу:

Широк спектар активности: Различите активности из области уметности, спорта и васпитања, обогаћују ученичко искуство и пружају могућност развоја различитих вештина и интересовања.

Фокус на развој животних вештина: Овакав програм посебно је фокусиран на развој социјалних, креативних и физичких вештина, које су често мање заступљене у класичној настави.

Подстицање самосталности и одговорности: Учешће у активностима продуженог боравка помаже ученицима да развију самосталност и одговорност. Од деце се очекује да самостално учествују у различитим активностима и преузимају одговорност за своје понашање и активности.

Флексибилније време: Програм продуженог боравка пружа флексибилнији распоред активности.

Пријатније окружење за учење: Ученици често доживљавају програм продуженог боравка као пријатније окружење у поређењу са класичном наставом. То изузетно позитивно утиче на њихову мотивацију и ангажованост.

Програм продуженог боравка пружа ученицима широк спектар предности које допуњују и обогаћују њихово образовање у односу на класичну наставу.

Учење кроз радост

Додатне предности свих активности продуженог боравка у односу на класичну наставу:

Развој вештина за живот: Док се класична настава фокусира на академске предмете, програм продуженог боравка пружа деци могућност да развијају различите вештине потребне за живот.

Подстицање креативности: Овакве активности промовишу креативно мишљење и изражавање, што је битно за развој маште и иновативности код деце.

Развој социјалних вештина: Кроз тимски рад и интеракцију са другом децом, деца уче комуникацију, сарадњу и решавање конфликата, што је важно за изградњу здравих међуособних односа.

Подстицање физичке активности: У време када је физичка неактивност чест проблем, учешће у спортским активностима у програму продуженог боравка помаже деци да развију здраве навике.

Други образовни ресурси: Програм продуженог боравка често пружа друге образовне ресурсе који нису доступни у класичној настави, као што су учење о музејима, поставкама, уметницима, позоришту, филмској уметности и слично.

Овакви програми су важни за децу јер им пружају широк спектар искуства и прилика за развој на различитим нивоима. Осим тога, омогућавају им рано упознавање са различитим уметничким, спортским и културним областима, што може обогатити њихов живот и посебно интересовање.

Закључак

Програм продуженог боравка у основним школама представља важан корак у образовном систему. Уз академски развој, важно је посветити пажњу и развоју других вештина и способности код деце. Уз допринос развоју креативности, социјалних вештина, самопоуздања и учењу важних животних вредности код деце, овакав програм не само што обогаћује ученичко искуство, већ и помаже у изградњи целе генерације деце која ће бити спремна за изазове будућности.

Аутор: Драгана Јовановић, мастер учитељ