Ali, ako se nastavi i bude još izraženije, onda je moguće da je prešlo u napredniju fazu mucanja i da će napredovati dodatno ako se ignoriše. Logopedi savetuju roditeljima da u tom slučaju sami pokušaju da rade sa mališanima, tako što će im umesto uobičajene upotrebe dugih i složenih rečenica kojima im se obraćaju, raščlaniti na kraće i jednostavnije celine. Ne bi trebalo da ih opterećuju suvišnim pitanjima i zahtevima da im nešto opširno ispričaju, jer to dovodi do još jačeg zamuckivanja.
Suština je da se mališani oslobode i da se stvori atmosfera u kojoj će opušteno pričati. Ako ni to ne urodi plodom, vreme je za logopeda, koji će stručnim savetima pomoći detetu da što pre prestane da muca.
T. L.
Izvor: Novosti