Vežbe za poremećaje čitanja i pisanja

Kako roditelji mogu pomoći deci sa smetnjama u čitanju i pisanju? Dete sa disleksijom i disgrafijom treba da:

 1. nauči da pravilno drži olovku i papir i pravilan položaj tela

 2. koristi sveske sa linijama ili kvadratićima, po mogućstvu sa obeleženim marginama,

 3. detetu omogućiti da se služi priborom za pisanje koji mu najviše odgovara,

 4. dozvoliti detetu da koristi pismo koje mu više odgovara (ćirilično ili latinično; štampana ili pisana slova),

 5. često hvaliti i motivisati dete, kako bi se izbegla frustriranost i gubitak samopouzdanja.

 6. Vežbe koje treba primenjivati kod ove dece su:

 7. da izgovara („secka“) reči glas po glas, da zna koji je prvi glas, koji je glas na kraju, itd.(početi od reči sa 2 glasa),

 8. spajanje glasova da bi dobili reč, npr ( S A L A T A = salata; početi od reči sa 2 glasa),

 9. „pre i posle“ kod brojeva, dana u nedelji, godišnja doba, slova itd. (npr. koji je broj pre/posle broja 5),

 10. nastavljanje niza koji je nacrtan, npr. ; mogu i drugi oblici koji su detetu zanimljivi, postepeno povećavati broj oblika (do 5 oblika) kada dete savlada prethodni zadatak,

 11. nizanje perli po modelu (detetu se pokaže model po kome će raditi, kasnije može raditi samo po sećanju),

 12. ređanje i nizanje raznih predmeta prema modelu ili po zapamćenom redosledu,

 13. omeđavanje okruglih predmeta (dinara, dugmadi, figura),

 14. provlačenje linija od tačke do tačke,

 15. crtanje bojom preko linije uzorka (voće, cvet, kuća, sto i sl.),

 16. crtanje slova preko uzorka,

 17. pronalaženje sličnih oblika,

 18. ređanje sličnih oblika u istom pravcu (gore-dole, levo-desno),

 19. pravljenje figura po sećanju,

 20. pravljenje slova od plastelina ili gline (posebno slova koja ne može da zapamti),

 21. pisanje brojeva i slova u vazduhu sa pokretima ruke iz većih zglobova, po uzorku i po sećanju,

 22. prepisivanje teksta sa table, sa papira,

 23. čitanje krupnih slova, reči i teksta,

 24. postepeno smanjivanje slova,

 25. čitanje jednostavnih i zanimljivih tekstova

Vežbe motorike šake i prstiju:

Staviti prste u pesnicu sa palcem u njoj. Otvoriti pesnicu, ispružiti i raširiti prste,iz pesnice izvlačiti jedan za drugim prste uz brojanje od 1 do 5,nastavljamo prethodnu vežbu vraćanjem prstiju, počevši od malog prsta, brojanjem od 5 do 1,ispružiti prste, zatim saviti kažiprst i njime dodirnuti palac. Nastaviti dodirivanje palca i ostalih prstiju,udarati jagodicama prstiju po tvrdoj podlozi (stolu), palcem, kažiprstom, srednjim, domalim i malim prstom, šaku ispruženih prstiju staviti na tvrdu podlogu pa podizati i spuštati jedan po jedan prst. Vežbu početi palcem.
Kada se dete umori treba da uradi sledeće:

 1. protrese ruke brzo,

 2. protrlja ruke i skoncentriše se na osećaj toplote,

 3. palac dominantne ruke neka stavi na vrh olovke koju drži tom rukom, i to isto ponove i sa kažiprstom.

Izvor: logoped.org.rs