Нови правилник – ИОП 0

  Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање Преузето од Selma Lovrić  

Прочитајте више

Како су расла деца 70-их, а како расту данашња деца 2

Као дете које је одрастало седамдесетих година прошлог века, запањен сам степеном разлике у здравству, исхрани, безбедности и уопште добробити деце у односу на моју генерацију. Немојте ме схватити погрешно,

Прочитајте више

Обрасци за наставнике (припреме, планови, праћење напредовања ученика…) 3

Обрасци за наставнике (припреме, планови, праћење напредовања ученика…)   Извор: microsoft.com

Прочитајте више

Овлашћења просветног инспектора 3

Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор. У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу: поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих

Прочитајте више

Овлашћења просветног саветника 12

Просветни саветник Просветни саветник је надлежан да процењује стручни рад просветних радника и установа, а то значи: квалитет наставе, оправданост оцена или стручност наставника. Он може, на пример, да седи

Прочитајте више

Када се мора поништити писмени задатак? 3

Нови правилник о оцењивању ученика у основним школама предвиђа обавезу поништавања писменог задатка ако више од половине ученика у одељењу на тој провери знања добије јединицу. Наставник је у случају

Прочитајте више