Kako izražajno recitovati

                          
* Važno je da razumeš tekst pesme, da saznaš šta znače nepoznate reči i kako se one izgovaraju.
* Potrudi se da svaki glas u reči i svaku reč u stihu  izgovoriš pravilno.
* Izgovaraj ih glasno.
* Vežbaj da boju glasa uskladiš sa osećanjima koja je pesma izazvala u tebi. Na primer: pesmu vesele sadržine recitovaćeš radosno.
* Brzinu recitovanja uskladi sa sadržajem pesme. U tome će ti pomoći i interpunkcijski znaci (tačka, zapeta, tri zapete, upitnik , uzvičnik). Oni su pauze kod kojih ćeš se zaustavljati.
* Kada stigneš do upitnika, glas će ti  dobijati upitni prizvuk, a uzvični kada stigneš do uzvičnika.
* Naglasi  reči koje su posebno važne za razumevanje pesme.
* Bitno je da se u tvom recitovanju oseti da si  doživeo i razumeo pesmu.
Tako ćeš delovati ubedljivo.
* Stoj pravo, a ruke neka ti budu pored tela. Izbegavaj gestikulaciju.
* Ponekad slušaj glumce kako recituju pesme.
 
Izvor: http://radmilazivanovic.blogspot.rs