Како постати емоционално интелигентан: 5 кључних вештина

Да ли познајете људе који се добро сналазе у разним околностима, умеју грациозно да се изборе са најнезгоднијим друштвеним ситуацијама и за које се чини да некако увек знају како да опусте друге? Велике су шансе да те особе имају изражено оно што психолози зову емоционалном интелигемцијом.
Емоционална интелигенција (ЕQ) подразумева способност разумевања и управљања емоцијама. Стручњаци се слажу да ова врста интелигенције игра важну улогу у постизању успеха, а неки је сматрају чак и важнијом од ИQ-а јер је повезана са многим аспектима функционисања, од доношења одлука до академског успеха.
mozak
 
Психолог Даниел Големан сматра следећих пет компоненти кључним за емоционалну интелигенцију:
 
1. Самосвест  је способност да препознамо и разумемо сопствене емоције и кључна је компонента емоционалне интелигенције. Осим самог препознавања сопствених емоција, важна је свесност о ефектима сопствених акција, расположења и емоција на друге људе.
Да би се постигла самосвесност, неопходна је могућност праћења сопствених емоција, препознавања различитих емоционалних рекација, као и тачна идентификација сваке засебне емоције.
Појединци који имају изражену самосвест, такође, умеју да препознају везу између ствари које осећају и начина на који се понашају. Ове особе су свесне сопствених капацитета као и ограничења, отворени су за нове информације и искуства те уче из својих интеракција са другима. Големан наводи и да имају изражен смисао за хумор, сигурни су у себе и своје способности као и да су свесни како их други опажају и доживљавају.
 
2. Саморегулација . Поред свести о сопственим емоцијама и њиховом утицају на друге, емоционална интелигенција обухвата и способност регулације и управљања сопственим емоцијама. Ово не значи да их треба потискивати, скривати или спутавати, већ се односи на могућност чекања правог времена, места и начина за њихово испољавање. Саморегулација се односи на адекватно испољавање емоција.
Особе које имају изражену вештину саморегулације, флексибилне су и лако се прилагођавају на промене. Оне су добре у управљању конфликтима и напетим, тешким ситуацијама. Големан наводи да ове особе имају изражену и савесност, воде рачуна о томе како утичу на друге и преузимају одговорност за своје поступке и акције.
 
3. Социјалне вештине Још један важана аспекат емоционалне интелигенције је и могућност успешне и добре интеракције са другима. Право емоционално разумевање, поред сопствених, укључује и разумевање осећања других, као и вештину да се оно искористи у свакодневним интеракцијама са другима. Неке од најважнијих социјалних вештина укључују активно слушање, вербалне и невербалне вештине комуникације, вођство, персуазивност итд.
 
4. Емпатија или способност разумевања како се осећа други, кључна је вештина у вези са емоционалном интелигенцијом. Она подразумева много више од простог препознавања емоционалних стања другог – укључује и адекватан одговор на њих. Вештина емпатије људима омогућава да разумеју сложену динамику међусобних интеракција у друштвеним односима, а нарочито на радном месту. Они који имају изражену способност емпатије могу добро препознати ко има моћ у различитим односима, како то утиче на осећања и понашања учесника те тачно протумачити различите ситуције које представљају окидаче за сложене односе моћи.
 
5. Мотивација. Интринзичка (унутрашња) мотивација игра кључну улогу у емоционалној интелигенцији. Људи који имају изражену ЕQ мотивисани су стварима које су изван спољашњих награда као што су слава, новац и признања. Они имају изражену страст да испуне своје унутрашње потребе и циљеве. Они траже ствари које воде унутрашњим наградама, потпуно се препуштају и бивају увучени у своје активности (флоw) и траже врхунска искуства (пеак еxпериенцес). Усмерени су на акције, постављају циљеве, имају изражену потребу за постигнућем и увек траже начине да раде још боље оно у чему су добри. Веома су посвећени и склони преузимању иницијативе, када се нађу пред задатком.
 
Извор: epsihoterapija.com