Календар психомоторике од 3 до 6 година – питања и дилеме – вечити проблем забринутих родитеља

Драги родитељи, за Вас смо направили календар психомоторике да би Вам било лакше да пратите психомоторни развој вашег детета и да бисте знали да ли и када треба да посетите стручњака. Плавим словима означена су евентуална одступања од развојних норми која треба да буду аларм када се треба запитати да ли је све у реду.

3 ГОДИНЕ

– Баца предмете у одређеном смеру.
– Гради кулу од више коцака, слаже коцке у низ.
– Распоређује облике у оквир (круг, квадрат и троугао).
– Држи оловку између прстију. Прецртава хоризонталну, вертикалну линију и круг по моделу.
– Разликује велико и мало, уочава количину мало/много.
– Уме да скаче на једној нози и да се пење уз степенице.
– Почиње да успоставља доминантност руке.

Ако не гради кулу од коцака, не прецртава хоризонталну и вертикалну линију.

4 ГОДИНЕ

– Цртеж човека – глава и удови („пуноглавац“), прецртава квадрат.
– Самостално се умива.
– Разликује леву и десну страну на телу (уз показивање).
– Разврстава предмете по боји или величини (четири боје или величине).
– Примећује шта недостаје на цртежу, схвата однос дела и целине, слаже слагалицу од око дванаест делова, препознаје предмет опипавањем (предмети у врећи).
– Облачи се и скида уз помоћ, зна да се обује.

Ако цртеж не одговара узрасту, не разврстава предмете по боји и величини, не разликује леву и десну страну на телу (да разликује појмове лево/десно).

5 ГОДИНА

– Цртеж човека – шематски, 3-6 детаља, цртеж препознатљив.
– Разликује тешко/лако.
– Боји цртеже, прецртава троугао, црта кућицу, дрво.
– Хвата малу лопту обема рукама.
– Облачи се и скида без помоћи.

Ако не разликује тешко и лако, цртеж не одговара узрасту, не хвата лопту адекватно.

6 – 7 ГОДИНА

– Хвата лопту једном руком, у скоку хвата лопту. Лоптом погађа циљ.
– Самостално се облачи и обува (веже пертле на обући).
– Палцем може додирнути сваки прст.
– Прецртава ромб, прецртава сва слова, правилно држи оловку.
– Развијена способност уочавања разлика између слика, проналажење једноставне слике у сложеној.
– Адекватно означава број елемената у скупу, уочава разлике и сличности.
Ако не уме да веже пертле, не обува се само, не држи правилно оловку.

Уколико приметите нека од наведених одступања, предлажемо вам да одведете код стручњака (реедукатора психомоторике) који ће да процени психомоторни статус вашег детета и предложити адекватну стимулацију.

Извор: logoped-drcabarkapa.com