Mapa razvoja dece: Ima li razloga za strah?

1 marta, 2019

Sin moje prijateljice je već prohodao, a moje dete još ni da propuzi! Petra sklapa rečenice, a moja Una ni da gukne! Da li je sa mojim detetom sve u redu? Koliko puta ste se zapitali da li se vaše dete pravilno razvija? Strahova je još više ukoliko ste tek postali roditelj. Da otklonimo sve nedoumice, nudimo vam, mapu mentalnog razvoja dece od rođenja do 7. rođendana. Mapu razvoja od četvrte do sedme godine pogledajte ovde na mapi razvoja do sedme godine

0-3 meseca

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(0-1) Ležeći na stomaku dete podiže glavu od podloge, šake su stisnute, opšti položaj fleksije

(1-2) Odiže glavu i ramena od podloge, šake su poluotvorene, pokreti ekstremiteta simetrični

(2-3) Ležeći na stomaku oslanja se na podlaktice, zadržava predmet stavljen u ruku

Preterano je mirno, mlitavo, razdražljivo, zgrčeno
Glava okrenuta uvek na jednu stranu

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(0-1) Kratko posmatra predmet, refeleksno hvatanje
(0-2) Pogledom prati predmet koji se pomera u stranu
(2-3) Igra se rukama, posmatra ih; okreće glavu sledeći kretanje predmeta; usmerava ruku u pravcu predmeta.

(3) Hvata predmet na dodir

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(0-1) Na jače zvuke menja aktivnosti, a na svetlo trepće
(1,5) Reaguje na slabe zvuke

Zaustavlja pogled na majčinim očima
(1-2) Očima prati osobu koja se kreće
(2-3) Reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom

Okreće glavu prema izvoru zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(1) Osnovni oblik učenja – klasično uslovljavanje
(3) Osnovni oblik učenja – insutrumentalno uslovljavanje

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(0-1) Povremeno se oglašava grlenim glasovima

(1-2) Oglašava se samoglasnicima
(2-3) Guče smenjujući samoglasnike i suglasnike
(3) Prvo udvajanje slogova

Lančano rrr

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(0-1) Spava oko 20 sati

Prestaje da plače kad mu se približite
Gleda netremice majku dok mu priča
(1-2) Ljudski glas i podizanje na ruke smiruju dete dok plače

(2-3) Živne kad gleda ljudsko lice

Različiti izrazi lica
(3) Spava oko 18 sati
(0-3) Različito plače kad je gladno, kad ga nešto boli i kada mu je neudobno
(0-3) Bezrazložno plače promuklim glasom

4-6 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(4) Kada ga pridižemo u sedeći položaj podiže glavu

Navlači pelenu na lice
(5) Sedi uz lagani oslonac, glava stoji učvršćena

Spušteno na podlogu odupire se vrhovima prstiju
(6) Može da sedi duže vremena uz oslonac

Kada ga držimo uspravno odupire se nogama
Kada leži potrbuške prevrće se u leđni položaj
(4) U uspravnom položaju ukršta noge

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(3-4) Hvata predmete celom šakom
(4) Razgleda i trese predmet stavljen u ruku

Stavlja igračku u usta
Igra se rukama
(5) Uzima zvečku koja je nadohvat ruke
(6) Ležeći na leđima skida pelenu sa lica

Hvata celim dlanom i opruženim palcem (palmarno).
Dohvata ciljano pruženu igračku obema rukama
Prebacuje igračke iz ruke u ruku

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(3-4) Pogledom prati kružno kretanje predmeta
(4) Primećuje sitne predmete na stolu
(5) Razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka
(6) Obraća pažnju na govor drugih

U svakoj ruci drži kocku i gleda treću
Gleda za predmetom koji pada
Vidi i doseže predmet
(4) Ne reaguje na zvuke

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(5) Sve stavlja u usta (ispituje svet oralno)

Manipuliše predmetima i razgleda ih
Namerno pomoću predmeta proizvodi zvuke

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(4) Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem
(5) Vokalizuje dva glasa ili više njih
(6) Modulira glas tonovima kao da peva

Modulira glas po jačini, visini i dužini

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(4) Glasno se smeje

Traži pogledom majku koja ga zove
(5) Pozitivna emocionalna reakcija na svaki ljudski lik
(6) Spava oko 16 sati

Razlikuje poznate od nepoznatih
Ljuti se ako mu se uzme igračka
(6-7) Smeje se liku u ogledalu
(4) Spava i uzima hranu bez reda, često povraća

7-9 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(7) Sedi nakratko bez podrške

Premešta igračku iz ruke u ruku
(8) Preokreće se sa leđe na stomak

Podiže se do sedećeg položaja uz malu pomoć
(9) Dovodi se samo u sedeći položaj

Sedi samostalno
Stoji uz pridržavanje
Počinje da puzi

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(7) Podeže i hvata predmete nadohvat ruke

Lupka i trese predmet
Grabi svakom rukom po jednu kocku
(8) Menja položaj da bi dohvatilo predmet

Uzima predmete prstima i palcem (intermedijalno)
Udara jedan predmet o drugi
Može da zadrži dva predmeta
Sve baca na pod
(9) Hvata sitne predmete palcem i kažiprstom, takozvanom “pincetom”

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(7) Postmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu

Očima prati loptu koja se kotrlja
(9) Pravilno lokalizuje izvor zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(8) Igra se bacajući predmete na pod

(9) Traži neposredno skriven predmet

Privlači predmet pomoću vrpce
Učenje putem imitacije
Asocijativno učenje
(7) Ne pokazuje interesovanje za predmete iz okoline

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(7) Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

(9) “Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)

Razume jednu reč

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

8) Igra se skrivača “ku-ku”
(9) Spava oko 15 sati

Hrani sebe keksom
Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
Reaguje na svoje ime
Oponaša radnju mahanjem “pa-pa”
Pruža ruku da bi ga podigli
Plače kad se odvoji od majke
Afektivno vezivanje: vezano je za jednu osobu
Strah od stranih osoba: rezervisano ponašanje
10-12 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(10) Samostalno se podiže u stojeći položaj

Hoda uz pridržavanje
(12) Hoda uz držanje za jednu ruku

Spušta se uz pridržavanje da bi dohvatilo predmet
Puzi

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(10) Horizontalno pomera predmet napred-nazad
(10-11) Namerno ispušta predmet u kutiju

Ispituje kažiprstom detalje predmeta
(12) Hvata sitne predmete opozicijom palca i kažiprsta (hvat “klešta”)

Ubacuje dugmad u posudu
Oponaša šaranje olovkom po papiru

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(9-10) Prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja

(9) Izostaju reakcije na slabije zvuke

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(12) Pronalazi skriveni predmet

Traži predmete izvan vidnog polja
Daje predmete na zahtev
Učenje putem pokušaja i pogrešaka
(12) Predmete ne istražuje već ih trpa u usta

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(10) Razume nekoliko reči

Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
Sluša i imitira zvuke iz okoline
Imitira nekoliko glasova
(10-11) Zna nekoliko reči (mama, tata, pa-pa)

(12) Izvršava jednostavne naloge: dođi, nemoj.

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(10) Pije iz šoljice uz pomoć odraslog

Pruža igračku ali je ne pušta
(11)Taši rukama na poznate pesmice

Reaguje na zabranu prekidom započete aktivnosti
(12) Spava od 12-15 sati
Žvaće hranu
Pomaže pri oblačenju
Samostalno prinosi hranu ustima
Oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi se, žmirka, kašljuca).
pokazuje prstom u željenom pravcu.
Daje predmet majci
Pokazuje interesovanje za decu I odrasle
(12) Ne odgovara na emocionalne podražaje iz okoline

Produžena stanja iritiranosti

Afektivno zacenjivanje
Ne uspostavlja kontakt oči u oči

13-18 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(13) Stojeći bez podrške održava ravnotežu

Samo ide deset koraka
(14) Čučne i ustane
(15) Samostalno hoda

(16) Trči u krug

(18) Gura nogom loptu

Seda samo na stolicu
Skakuće na obe noge uz pridržavanje
Penje se uz stepenice uz držanje za jednu ruku
Uzima, nosi i premešta predmete

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(12-15) Više koristi jednu ruku

(13) Precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu

Stavlja dve kockice jednu na drugu
(15) Gradi kulu od tri kocke
(16) Stavlja krug u ram
(18) Gradi kulu od pet kocki

Imitirajući vuče prave crte olovkom po papiru

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(15) Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, mačka)
(18) Brzo lokalizuje izvor zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(18) Na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline

Pokazuje na sebi tri dela tela na zahtev (oko, glava, nos)
Posle pokazivanja stavlja četiri šoljice na tanjirić
Počeci simboličke igre “kao da”, “kobajagi”

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(15) Glasom izražava želje

Razume da poznate stvari i osobe imaju imena
(15-18) Koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest
(16) Koristi šest reči

Imenuje jedan predmet na zahtev
(17) Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice (“Mama lopta”)
(18) Spaja imenicu i glagol (“Mama daj”)

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(12-15) Strah od nepoznatih osoba dostiže vrhunac
(15) Reaguje na svoje ime

Imitira jednostavne aktivnosti ukućana
Ponavlja aktivnosti kojoj se ukućani raduju
(18) Skida cipele i čarape, otkopčava rajsfešlus

Pridržava čašu dok pije; pokušava da jede kašikom
Jak strah pri odvajanju od bliskih osoba
Igra solitarna, igra se samo u prisustvu druge dece
Javljaju se znaci ljubomore; negoduje kada drugo dete privlači pažnju na sebe
Nekontrolisano balavljenje
Bezrazložni nastupi uznemirenosti I smeha

Postoje intervali odsutnosti

Stereotipni pokreti

Moguća depresivnost zbog dužeg odvajanja od bliskih osoba

19-24 meseca

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(20) Trči

Šutira loptu bez gubitka ravnoteže
Otvara vrata
(21) Silazi niz stepenice uz držanje bez pridržavanja

Podiže predmet sa poda bez pridržavanja
(24) Okupiranostjednom aktivnošću koja se ponavlja (ljuljanje, klaćenje, skakutanje, treperenje rukama, okretanje u krug)

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(19-24) Baca predmete bez određenog pravca

(25) Gradi kulu od sedam kocki

Navija igračku ključem
(26) Slaže kocke u niz
(30) Oponaša povlačenje crte vodoravno i uspravno

Raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
Seče makazama bez preciznosti
(32) Mesi kobasicu od plastelina
(34) Precrtava krug kad mu se pokaže kako da to uradi

(36) Jede viljuškom

Pravi harmoniku od papira
Gradi kulu od osam kocki
Imitira crtanje krsta
Slika vodenim bojama

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(27) Prepoznaje fine detalje na slici

(28) Prepoznaje sebe na fotografiji

(30) Pronalazi određenu knjigu po igledu

(36) Razlikuje hladno od toplog

Sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
Razvrstava žetone po boji ili po veličini (tri boje ili veličine)

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(28) Daje “još jedan”

Gradi most od tri kocke po modelu
(30) Slaže četiri kocke u kvadrat

Razlikuje i razvrstava veliko i malo
Grupiše identične oblike i boje u odgovarajući skup (tri oblika ili boje)
Izvršava tri naloga

(36) Uočava količinu malo – mnogo

Daje dva predmeta na zahtev
Igra “kobajagi” često
Igra uloge (vaspitača, doktora, prodavca)
Ponavlja tri broja ili rečenicu od četiri reči
Postavlja pitanje: “Šta je ovo?”, “Ko je to?”, “Kako?”
Prepoznaje najdužu od tri linije i najveću od tri lopte

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(26) Govori u sebi o trećem licu

(27) Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice
(30) Razume tri predloga (na, u, pored)

Recituje kraće recitacije
Razume pitanja:“Šta leti, skače, pliva…?“, „Šta radiš s ovim?“
(36) Upotrebljava zamenice i množinu

Koristi zamenice „ja“
Traži da mu se pričaju omiljene priče
Priča doživljaje
Stalno postavlja pitanje: Ko? Šta?
Upotrebljava 600 do 800 reči
Zamuckivanje, mucanje

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(25) Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom

(26) Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice)

(28) Inicira vlastitu igru
Prihvata igru ja-ti.

Zna svoje ime

(29) Na vreme traži nošu
(30) Ne mokri noću

Nosi čašu s vodom bez prosipanja
Uživa pomažući odraslima u aktivnosti (briše prašinu)
Pridružuje se grupno vođenoj igri (“ringe raja”)
(36) Kaže svoj pol i godine starosti

Koristi fraze učtivosti: molim, hvala, izvini
Igru često prati govorom
Pokušava da pospremi igračke
Dobija napade besa pri sputavanju i sl.
Nemotivisana agresivnost ka sebi i drugima

Bezrazložni strahovi

Odsustvo straha od realnih opasnosti

Rivalstvo, potencirani znaci izolacije

Izvor: zdravlje-vodic.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama