Neonatolog dr Panić: Zašto se dešavaju prevremeni porođaji, šta znače niže ocene novorođenčeta i šta svaka mama treba da zna

U prvim danima života, briga o novorođenoj bebi zahteva posebnu pažnju i ekspertizu. U tom ključnom periodu, neonatolog igra presudnu ulogu u pružanju najbolje moguće nege od samog rođenja do prvih mesec dana života bebe. Edukovani da prepoznaju i tretiraju širok spektar potencijalnih zdravstvenih problema, da rešavaju hitne situacije i prate razvoj novorođenčadi, neonatolozi su velika podrška i oslonac roditeljima u porodilištu. Kako izgleda nega bebe u prvim danima života i zašto je njihova uloga toliko važna, u devetoj epizodi serijala „MediGroup preporuka“, objašnjavaju Milan Panić, specijalista pedijatrije i Snežana Pop-Lazić, glavna pedijatrijska sestra odeljenja neonatologije u MediGroup porodilištu, u kome je od 2013. godine rođeno čak 6000 beba.

Prvi trenuci bebinog života

U MediGroup porodilištu neonatolog je prisutan od prvog dana rođenja do otpusta bebe iz porodilišta.

„Prvi pregled se obavlja na samom rođenju. Već tada proveravamo u kakvoj je kondiciji beba, dajemo ocene na kraju prvog i na kraju petog minuta kojima potvrđujemo vitalnost i prilagođenost novorođenčeta na uslove spoljašnje sredine, budući da dolazak na svet predstavlja stres za taj mali organizam. Beba iz jedne idealne sredine, stomaka mame gde dobija sve što je neophodno, prelazi na uslove spoljašnje sredine gde je hladno, gde sve počinje samo da radi, pluća ulaze u funkciju, menja se i način cirkulacije. Zato smo mi tu da pomognemo da ti prvi momenti prođu što bolje“, istakao je dr Milan Panić, specijalista pedijatrije u MediGroup porodilištu.

Dr Panić objašnjava da niže ocene novorođene bebe nisu nužno pokazatelj da će biti potreban neki dodatan rad sa bebom, već je to promenljivo i zato se pažljivo prati dalji razvoj. Lekari odeljenja neonatologije i pedijatrijske sestre su u ovoj ustanovi na raspolaganju 24 sata, 365 dana u godini.

„Ponekad ocene budu i nešto niže i zato smo mi tu da sagledamo na šta treba najviše da utičemo da bismo pomogli u tim prvim satima po rođenju. Naše odeljenje neonatologije ima odsek fiziologije gde su deca kod kojih se sve odvija očekivanim tokom, zatim odsek prijema novorođenčeta i odeljenje poluintenzivne nege, gde po potrebi može da bude i izolacija – to je deo sa inkubatorima, monitoringom i infuzionim pumpama i neophodnom pratećom opremom“, istakao je doktor Panić.

A šta, zapravo, znače ocene koje bebe dobijaju po rođenju?

Ocene koje lekar (pedijatar neonatolog ili ginekolog) daje novorođenčetu po rođenju odnose se na ranu adaptaciju bebe, objasnio je dr Panić.

„U porodilištima širom sveta uobičajeno je da se te procene daju na osnovu Apgar skora (AS), koji je još 1953. godine uvela dr Virginia Apgar. Cilj određivanja AS je procena vitalnosti (na kraju prvog minuta) i adaptacije novorođenčeta (na kraju petog minuta) na uslove spoljašnje sredine.“ – kaže dr Panić.

APGAR je i akronim za pet elemenata koji se ocenjuju (A-aspekt, boja kože, P- puls, srčana frekvencija, G-grimasiranje, reakcija na nadražaj kateterom, A-aktivnost, tonus muskulature, R-respiracije, disanje). Svaki od elemenata boduje se 0,1 ili 2, a ukupna vrednost AS je zbirna ocena svih parametara.

Najveći broj dece, rođene u terminu, objašnjava pedijatar, dobija dobre ocene AS (obično 9/10), što ukazuje na to da je beba u dobrom stanju i da zahteva samo rutinsko zbrinjavanje u porođajnoj sali.

„Ocena 9 na kraju prvog minuta najčešće je zbog boje kože, koja polako postaje ružičasta prvih minuta po rođenju, potom ocena 10 koja obično dođe na kraju petog minuta. Skor od 8 do 10 pokazuje zadovoljavajuću vitalnost i adaptiranost, od 4 do 7 umanjenu, a od 0 do 3 potrebu za reanimacijom. Porast vrednosti AS od prvog do petog minuta predstavlja pokazatelj odgovora na primenjene mere. Ukoliko je AS manji od 7 u petom minutu, potrebno je nastaviti sa ocenjivanjem svakih pet minuta (do 20min). AS nam ukazuje na trenutno stanje bebe, a ne i na uzrok lošije ocene. AS ima i niz ograničenja, kod nižih gestacija, lekova datih majci, anomalija, infekcija i dr. Nizak AS ne mora strikno uticati na zdravlje deteta kasnije u životu, ali dugotrajno održavanje niskog AS povećava verovatnoću neurorazvojnih poremećaja.“ – razjasnio je dr Panić.

Nega kod prevremeno rođenih beba

U najvećem broju slučajeva prevremeno rođene bebe budu u inkubatoru, a prevremeni porođaj je svaki koji nastupa pre 37. gestacijske nedelje.

Zahvaljujući napretku ginekologije, broj prevremenih porođaja godinama se kreće između 10 i 12 odsto. Stanja koja doprinose prevremenom rođenju beba su najčešće oboljenja mame – bubrežne bolesti, dijabetes, srčane bolesti, godine starosti, kao i različite infekcije.

„Ono što je nama važno, to je da se svaka trudnoća dovede što bliže terminu i najveći broj porođaja koji se obavi kod nas je takav. Kada se beba začne, prva tri meseca predstavljaju period tzv. organogeneze. Tada se, dok je još u stomaku, kod bebe stvaraju organi, a narednih šest meseci se ti organi razvijaju i sazrevaju. Što je period porođaja bliži terminu, ti organi će biti sposobniji da se lakše prilagode na spoljašnju sredinu, a u suprotnom, u slučaju prevremenog rođenja, naša neonatološka nega i pažnja moraju da budu veći“, objasnio je dr Panić.

Ipak, prevremeno rođena deca ne moraju uvek da budu u inkubatoru. Ukoliko imaju dovoljno kondicije i klinički su stabilnija, ona nakon rođenja mogu odmah da se smeste u obične krevetiće.

Međutim, iako se inkubatori često povezuju samo sa prevremenim porođajem, u inkubatoru nisu samo bebe koje su prevremeno rođene, već postoje i određena stanja kod novorođenčadi koja to zahtevaju, čak i u slučaju rođenja u očekivanom terminu. Zbog toga je pristup svakom novorođenčetu individualan.

„Najčešće je reč o deci koja imaju zastoj u rastu, pa imaju probleme metaboličkog tipa, ili deca koja su velika za gestaciju, usled pratećih bolesti majke koje su dovele do toga. Takođe, neka deca imaju anomalije koje mogu biti izraženije, pa sve to zahteva dodatnu pažnju i prisustvo uz bebu 24 sata“, dodao je doktor.

Podrška, razumevanje i strpljenje – najvažnije osobine pedijatrijskih sestara

Uloga pedijatrijske sestre je od velikog značaja, budući da one najveći vremenski period provode sa mamom i bebom u porodilištu.

„Najvažnije osobine koje pedijatrijska sestra treba da ima su podrška, razumevanje i strpljenje prema mamama, bez obzira na to da li im je to prvo dete i novo iskustvo ili već imaju dece. Pedijatrijska sestra preuzima ulogu člana porodice, a pritom su neophodni razumevanje i nežnost, jer su mame u prvim danima najosetljivije i treba im podrška oko dojenja, pupčanika i generalno nege bebe“, istakla je Snežana Pop-Lazić, glavna pedijatrijska sestra odeljenja neonatologije u MediGroup porodilištu.

Ona dodaje da dojenje povlači mnogo pitanja i strahova, ali da je sve to individualno, a uspešnost podoja zahteva i veliku želju i strpljenje.

U MediGroup porodilištu nakon vizite i pregleda bebe, svaka mama dobija otpusnu listu za bebu koju joj neonatolog prezentuje i daje instrukcije šta dalje. U okviru programa „Bebo, dobrodošla na svet“, u ovom porodilištu roditelji mogu da dobiju i kompletnu dokumentaciju za bebu koja im za nekoliko dana stiže na kućnu adresu.

MediGroup porodilište je najveće privatno porodilište u Srbiji sa tradicijom dugom više od 10 godina. Opremljeno je modernim porođajnim salama, operacionom salom za izvođenje carskih rezova, jedinicom intenzivne nege i neonatološkom jedinicom. Topao ambijent porodilišta prilagođen je individualnim potrebama pacijentkinja, a iskusan i stručan medicinski kadar posvećen je zdravlju i potrebama budućih majki i bezbednom dolasku novorođenčadi na svet.