Почетни математички појмови – oблици

6 марта, 2017

Учење облика са децом можемо почети и на раном узрасту, јер је само окружење састављено управо од облика. Ако пажљиво погледамо, приметићујемо да се свуда око нас налазе различите комбинације кругова, троуглова, квадрата…
А то је баш оно што и дете може подстаћи да мотивисано крене у откривање света око себе. Међутим, да би дете успешно могло да препознаје и именује облике, требаће му ваша помоћ. Овај задатак може бити веома лак уз мало маште, креативности, забаве, игрица и – доста понављања.
Учење како препознати поједине облике један је од првих корака према учењу читања. Подстичући дете од две – три године да упамти облик круга или троугла, ви га заправо припремате за касније препознавање облика слова и бројева. Игром облика заправо подстичете развој перцепције код детета (перцепција представља процес стварања слике о некој појави, догађају или објекту из човекове околине).
Дете на узрасту од 3 године препознаје круг, на узрасту од 4 године квадрат, 5 година троугао.
Да би учење облика било квалитетно, а и заба