Razlika između oglednih i uglednih časova

Ugledno predavanje je nastavni rad koji pre svega izvode nastavnici mentori u školi – Vežbaonici za studente nastavničkog smera, kao i ostali nastavnici u sklopu programa stručnog usavršavanja nastavnika, a posebno početnika – stažista, radi praktične demonstracije izvođenja nastave, što treba da posluži kao uzor, ugled i model za rad.

Ogledni nastavni čas je posebno pripremljeno predavanje za nastavničke kandidate ili nastavnike početnike koje drže najbolji i najiskusniji nastavnici. Cilj oglednog časa je da se prikaže najcelishodnija organizacija rada na času, mogućnosti primene različitih oblika, metoda i postupaka korišćenja savremenih nastavnih sredstava i dr.

Organizacija otvorenih (oglednih i uglednih) časova

Ovi časovi se mogu organizovati na nivou predmetne i razredne nastave, kao i u okviru jedne struke. Međutim, preporučuje se da se takvi časovi izvode na temu koja bi mogla biti interesantna za sve nastavnike ili većinu njih. To su:

– interaktivne metode u učionici,
– formativno ocenjivanje,
– individualna podrška učenicima,
– korišćenje ICT  u nastavi itd.

Ogledni čas

Časovi koji imaju izrazito inovativnu notu. Oni na sasvim novi i do sada neuobičajeni način prezentiraju neku nastavnu jedinicu. Radi se, dakle o OGLEDU(pokušaju), koji može, a ne mora da bude obrazac za buduće ponašanje nastavnika.

Ugledni čas

Ugledni časovi su po svojoj osnovnoj šemi i organizaciji strukturirani na uobičajeni način, ali na jednom višem i kvalitetnijem nivou. U njima ništa nije potpuno novo i nepoznato, ali je pripremljeno i realizovano na uzoran način, tj. za ugled drugima i može da posluži za primer.

Izvor: uglednicasovidailine.wordpress.com