Учење на даљину – пример часа (Вибер)

Експериментално.

Лекција број 1.

Српски језик.

Субјекат и предикат у реченици.

Понављање.

Други разред.

СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ У РЕЧЕНИЦИ

Другари, добар дан вам желим!

Данас ћемо да се присетимо шта смо све научили о субјекту и предикату у реченици.

Напишите наслов у ваше свеске: Субјекат и предикат у реченици

Написаћу неколико реченица. Пажљиво их прочитајте!

Зоран трчи.

Сова хуче.

Снег пада.

Ђак учи.

Објашњење:

Научили смо да субјекат означава вршиоца радње. Ко или шта врши радњу?

Ко трчи? Зоран трчи. Он врши радњу. Реч Зоран има функцији субјекта у реченици.

Ко хуче? Сова хуче. Реч сова има функцији субјекта у реченици.

Шта пада? Снег пада. Реч снијег има функцији субјекта у реченици.

Ко учи? Ђак учи. Реч ђак има функцију субјекта у реченици.

У овим реченицама вршиоци радње су: Зоран, сова, снијег и ђак. Субјекат одрђујемо питањем: Ко или шта врши радњу? Субјекат у реченици подвлачимо једном линијом. Изнад речи која има функцију субјекта у реченици можемо да ставимо и велико штампано слово С.

Знамо да предикат означава радњу који врши субјекат. Коју радњу врши субјекат? Шта ради?…

Шта ради Зоран? Зоран трчи. Реч трчи има функцију предиката у реченици.

Шта ради сова? Сова хуче. Реч хуче има функцију предиката у реченици.

Шта ради снег? Снег пада. Реч пада има функцију предиката у реченици.

Шта ради ђак? Ђак учи. Реч учи има функцију предиката у реченици.

У овим реченицама вршиоци радње су речи: трчи, хуче, пада и учи. Предикат у реченици најчешће одређујемо питањима: Шта ради субјекат? Коју радњу он врши? Предикат обиљежавамо са двије подвучене линије. Изнад речи која означава предикат можемо ставити и велико штампано слово П.

Задатак 1.  Препиши реченице у свеску и у њима одреди субјекат и предикат.

Јасна пева.

Птице су цвркутале.

Киша ће падати.

Јанко је писао.

Задатак 2.  Сваком предикату придружи одговарајуће речи које имају функцију субјекта. Задатак препиши у свеску!

Речи су: ветар, кувар, пекар и фризерка.

______________ шиша .

_______________је кувао.

_____________ће  месити.

_______________ дува.

Задатак 3. Допуни реченице предикатима који недостају. Задатак препиши у свеску!

Јована ____________ у школу.

Никола и Ана ______________ шах.

Учитељ _____________ по табли.

Деца ________ цвеће.

Шта треба да знамо? Препиши и научи!

Субјекат означава вршиоца радње (Ко ради? Ко врши радњу?), а предикат радњу коју врши субјекат (Шта ради?). Субјекат подвлачимо једном линијом, а предикат са две. Предикат је главни члан у реченици.

Напомена: Аудио запис лекције се налази на Виберу. Урађене задатке фотографишите и пошаљите ми Вибером.

Хвала!

Аутор: Жарко Аничић

Извор: zarkoanicic.wordpress.com