Бројеви 1,2, 3,4,5….Упоређивање бројева. Сабирање и одузимање