Znanje engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog ili nekog drugog jezika odavno nije samo stvar prestiža nego i potrebe, o čemu svedoči sve veće interesovanje za strane jezike i među decom predškolskog uzrasta. Kada je najbolje doba za početak učenja stranog jezika?
– Idealno bi bilo da dete počne da uči strani jezik u obdaništu, kaže Ana Oliverio Feraris, docent na odseku za Razvojnu psihologiju na Univerzitetu “La Sapienca” u Rimu. – Najnovija neurološka istraživanja pokazuju da je spremnost za učenje kod dece na maksimalnom nivou u periodu između treće i šeste godine. Pre toga je prerano, jer dete najpre mora da dobro savlada maternji jezik, nauči da pravilno izgovara sve glasove i dovoljno obogati rečnik. Tek tada može da napravi “mentalni skok” u neki drugi jezik, shvati i usvoji nove, drugačije fonetske i gramatičke strukture. Trogodišnjaci bez muke prihvataju novi jezik, svesni toga da je potpuno drugačiji od onog kojim pričaju i na koji su navikli.