По мени или по мом мишљењу

Обично се чују два разлога против конструкције по мени:

  • по мени означава физички додир, па зато треба рећи по мом мишљењу;
  • по је предлог с месним значењем, па треба употребити према мом мишљењу.

Ни једно ни друго није тачно.

Обе ове речи имају основно, физичко значење, али и многа изведена значења, што потврђује по више наведених њихових значења у речницима. Тако се за по наводи значење „с обзиром на кога или што, што се тиче кога, чега“ (РСЈ, I.2.з) и даје пример По мени може да ради шта хоће.

Тај процес преношења значења и скраћивања сасвим је природан у сваком језику: језичка економија и повезивање појмова који су у блиској вези налажу да уместо моје мишљење кажемо ја (метонимија) или да, по узору на физичко место, по употребимо у апстрактном значењу (метафора).

Дакле, језички је исправно користити и по мени и по мом мишљењу и према мом мишљењу и нема разлога забрањивати ниједну од тих конструкција. Ипак, краћи облик по мени чешће се може срести у неформалнијој употреби него у званичној.

Наведени аргументи важе и за конструкције с било којим лицем: по њему, по Марку Јовановићу…

Извор: srpskijezickiatelje.com