Природна и вештачка језера

Природна и вештачка језера
Материјал за ученике четвртог разреда
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/prirodna_i_vestacka_jezera_srbija.docx“]
Извор: hmaslacak.weebly.com