Календар развоја језика и говора у вртићком узрасту

15 децембра, 2020

Календар развоја језика и говора за узраст од 3 до 7 година, са симптомима одступања, умногоме може помоћи у праћењу развоја детета.

У вртићком узрасту дете постаје права мала ‘причалица’ коју све занима. То је време кад децу још више укључујемо у наше активности, комуницирамо пуно с њима, заједно читамо приче и листамо сликовнице. Добро је и пожељно подстицати их и у развоју визуалне перцепције, тј. уочавању и разликовању различитих облика и величина, препознавању боја, различитих односа међу ликовима и предметима – наравно све кроз игру и примерено узрасту.

Било би добро да дете до пет и по година може правилно да изговара све гласове да би потом почело и да их разликује. Реч је развоју фонетског слуха, од чега онда зависи и успешност у савладавању читања и писања. Наиме, важно је знати да је уредан развој језика и говора предуслов да би дете с 5, а посебно 6 година, почело усвајати тзв. предчиталачке вештине без којих није могуће савладати читање па ни писање слова и речи.

Кад дете касни у усвајању језика, родитељи прво почну да упоређују говор свог детета с говором вршњака, доносе закључке, склони су да чекају пре него што се обрате за стручну помоћ, надајући се да ће дете сазревањем прерасти проблеме. Важно је, међутим, знати да рано препознавање одступања, ране појачане стимулације развоја говора и ране интервенције спречавају настанак поремећаја који се негативно одражавају на целокупни дететов развој. Стога, о евентуалним знаковима одступања свакако поразговарајте с вашим педијатром, односно логопедом.

Узраст детета од 3 до 4 године

Уредан говорно-језички развој

– користи реченицу од 3 до 4 речи
– поставља питања зашто, када, шта ако
– користи заменице
– повезано говори о стварима које су се догодиле
– прича краће приче, коментарише догађања
– зна своје име, године и пол
– одговара на упутства која укључују три радње, нпр. ‘иди у собу, нађи лопту и донеси је’
– с 4 године препознаје основне боје
– прилагођава свој говор када разговара с млађима од себе
– ‘чита’ сликовнице
– слуша приче око 10 минута
– укључује се у дужи дијалог
– зна да игра улогу друге особе у игри
– тражи допуштење
– објашњава када га саговорник не разуме

Симптоми успореног развоја

– речник је сиромашан
– не изговара већину гласова
– околина га не разуме
– не разуме двоструке и троструке упуте
– не користи говор за решавање проблема
– нема интеракције с другом децом

Узраст детета од 4 до 5 година

Уредан језично-говорни развој

– прича дуге приче
– одговара адекватно на питања колико, како…
– пита за значење речи
– механички броји до 10, с показивањем до 5
– користи реченицу од 4 до 6 речи
– користи све врсте речи граматички правилно
– идентификује делове који недостају
– именује круг и трокут

Симптоми успореног развоја

– има мали фонд речи којим се користи
– реченица је једноставне структуре
– присутне су честе граматичке погрешке
– изоставља гласове
– не разуме значење речи
– не познаје боје
– не разуме и не користи предлоге који означавају просторне односе
– дете се повлачи и осамљује, сиромашна је интеракција с околином

Узраст детета од 5 до 6 година

Уредан језично-говорни развој

– изговор свих гласова је правилан
– користи сложене реченице са свим врстама речи граматички правилно
– причање приче је по следу догађаја, испреплетена је стварност и машта
– има појмове времена данас, јуче, сутра, ујутро, увече
– увиђа односе, узроке и последице
– препознаје и именује геометријске облике
– присутан је интерес за слова, књиге
– препознаје и именује бројке и слова
– зна да напише своје име
– са 5 и по година може да издвоји први глас у речима

Симптоми успореног развоја

– присутне су грешке у изговору гласова
– присутне су граматичке грешке
– има тешкоћа у разумевању и употреби појединих категорија речи, као нпр. предлога (изнад, испод, поред…), речи са супротним значењем (широко-уско, ниско-високо)
– не зна песмице, приче
– не сећа се важних догађаја и не може их испричати

Узраст детета од 6 до 7 година

Уредан језично-говорни развој

– лако користи сложене реченичне структуре
– усваја апстрактне појмове, нпр. срећа, богатство, љубав, мржња
– именује дане у недељи
– причање укључује догађаје, теме, ликове
– говор потпуно прилагођава социјалним ситуацијама
– води дуге разговоре
– контролише гласноћу, волумен
– присутан је појачани интерес за слова, писање
– усваја гласовну свесност/слушну анализу и синтезу: може да издвоји први и задњи глас у речима, да растави реч на гласове, споји гласове у смислену реч
– успоставља се веза слово-глас
– познаје слова, почиње да пише

Симптоми успореног развоја

– речник је сиромашан
– реченица је једноставне структуре
– не разуме апстрактне појмове
– не разликује слова и бројке
– није усвојена гласовна свесност
– тешко памти

Календар развоја језика и говора преузет је из Приручника за родитеље, васпитаче и све који прате развој деце – најчешчћи поремећаји језичко-говорне комуникације деце предшколске доби.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама