Нове контролне вежбе за трећи разред (српски језик, математика, природа и друштво)

Контролне вежбе омогућују наставницима да провере колико су њихови ученици савладали одређено градиво, ученицима – да провере чиме су више, а чиме мање овладали, а родитељима – да прате напредак свог детета.

У сарадњи са ауторима уџбеника Креативни центар припремио је  нове збирке контролних вежби из српског језика, математике  и Природе и друштво за  трећи разред основне школе.

Ове збирке намењене су проверама знања и вештина из тих предмета, а задаци су усклађени са важећим наставним планом и програмом, као и образовним стандардима за наведене циклусе образовања.

Осим за проверу знања, ове контролне вежбе могу се користити и за вежбање на часовима у школи и за рад код куће.

Контролне вежбе из српског језика за трећи разред основне школе 

 Контролне вежбе из српског језика за трећи разред основне школе намењене су провери знања и вештина у областима књижевност, језик и језичка култура. Збирка садржи 12 контролних вежби за групу А и 12 контролних вежби за групу Б.

Пример из радне свеске:

Download (PDF, 1.2MB)

Задаци у контролним вежбама усклађени су с наставним планом и програмом. Вежбе омогућују наставницима да провере колико су ученици савладали одређено градиво, ученицима да провере своје знање, а родитељима – да прате напредак детета. 

Контролне вежбе из природе и друштва за трећи разред основне школе 

Контролне вежбе из природе и друштва за трећи разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области које су предвиђене програмом за овај предмет. Збирка садржи 12 вежби за групу А и 12 вежби за групу Б. На крају сваке вежбе дата је табела са исходима који се проверавају.

Пример из радне свеске:

Download (PDF, 663KB)

Контролне вежбе из математике за трећи разред основне школе 

Контролне вежбе из математике за трећи разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области наставе математике у трећем разреду основне школе. Збирка садржи 17 контролних вежби за групу А и 17 контролних вежби за групу Б, усклађених с наставим планом и програмом. Прва вежба намењена је провери усвојености математичких садржаја обрађених у другом разреду, а последња вежба је завршни, годишњи тест. Саставни део сваке вежбе је табела са исходима који се проверавају. У вежбама је предложен број бодова за сваки задатак, као и скала за оцењивање. На крају се налазе табеле с тачним решењима и упутствима за процењивање ученичких одговора. 

Пример из радне свеске:

Download (PDF, 575KB)